Cartoon: moslimextremisme

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Moslimextremisme

“Als we echt iets willen doen aan het moslimextremisme zullen we als overheid moeten investeren in de jeugd. In onderwijs, opleiding, sociale cohesie, buurtwerk, specifieke jongereninitiatieven, maar ook in moskees.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove, die bevoegd is voor de geloofsgemeenschappen in Limburg.

“Enkel op die manier zullen we jongeren kunnen overtuigen om de stap niet te zetten naar extremisme en terrorisme. Besparen op die beleidsdomeinen is geen optie. Integendeel, hier moet net meer geld naartoe gaan

Ja en als die jongeren terugkeren naar België, moeten we ze straffen voor (eventuele) misdrijven en/of misdaden, maar niet alleen dat.
We moeten vooral zorgen voor hun (re)integratie in de samenleving. Daartoe zijn ook mensen en middelen nodig. Wat in Denemarken en een aantal andere landen gebeurt, kan hiertoe als voorbeeld en leidraad dienen."

 

Zie ook Echt iets doen aan het moslimextremisme! van 04-10-2014 en “Opleiding 'islamitische theologie en godsdienstwetenschappen' een goede zaak” van 26-03-2014 op deze website.