Cartoon: "Wat een hypocrisie!"

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.
Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.


Wat een hypocrisie!

“In mijn bijna 18 jaar als burgemeester komt het probleem van al dan niet teveel naakt op de Chaussée d’ Amour regelmatig terug.
Nu zal het wel weer te maken hebben met de aanstaande verkiezingen en met een aantal politici, die zich hier ‘interessant’ willen mee maken.”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Ik kan niet tegen hypocrisie en dat is de reden waarom ik, toen ik op 1 januari 1995 burgemeester werd, onmiddellijk rond heel het gegeven van de prostitutie op de Luikersteenweg een beleid ben beginnen te voeren.
Een aantal burgers en politici wilden van mijn aantreden als burgemeester gebruik maken om een politiereglement in te voeren dat de gordijnen in de bars dicht moesten.
In die periode was het bijna wereldnieuws: ik wou met alle burgers en bevolkingscategorieën van de stad spreken, dus heb ik ook de baruitbaters en de prostituees uitgenodigd.

Prostitutie is zo oud als de straat en maakt een wezenlijk onderdeel uit van onze maatschappij.
Verbieden is dan ook geen optie. Integendeel, ik blijf vinden dat we prostitutie moeten legaliseren, zodanig dat de uitwassen ervan, zoals allerlei vormen van fraude, drugs, mensenhandel, werken met minderjarigen, andere criminaliteit, etc. beter zouden kunnen worden aangepakt.  

Ik heb dit ettelijke keren gezegd en geschreven en heb ik in het verleden een tweetal wetsvoorstellen ingediend om prostitutie te legaliseren.
In 2003 deed ik dat in de Senaat (09-10-2003 3-228/1) en in 2007 in/> de Kamer van Volksvertegenwoordigers (DOC 52 0222/001).
Zie www.senate.be en www.dekamer.be.

Ik heb hier eveneens een hoofdstuk over geschreven in mijn publicaties over veiligheid.
Zie de publicaties ‘Zacht waar het kan, hard waar het moet’ (uitgegeven door Studiecentrum Willy Claes, maart 2003, 72 p.) en ‘Iedereen veilig’ (uitgeverij Cyclus, juni 2006, 105 p.)

De legalisering van prostitutie is de laatste jaren nog actueler en dringender geworden omwille van allerlei nieuwe vormen, die optreden, onder andere via prostitutie in privé-appartementen en - woningen, sociale media, websites etc.

Ik heb begrip voor de personen, die vinden dat er teveel naakt vertoond wordt op de Chaussée d’ Amour, maar zij moeten ook begrip hebben voor personen, die hier geen aanstoot aan nemen.
Prostitutie hoort bij de maatschappij. 

Uit een enquête van Het Belang van Limburg blijkt dat 86% achter het gevoerde beleid in Brustem  staat.
Zie het artikel “Politiek klaagt over te veel bloot op Chaussée d'Amour (+ poll)” van vrijdag 17 februari 2012 op de website www.hbvl.be.

Ik vind het eveneens hypocriet van ouders, die zeggen dat ze er met hun jonge kinderen langs moeten, terwijl die jonge kinderen de ganse dag, al dan niet onder controle van hun ouders, de mogelijkheid hebben om veel meer naakt en sex te zien via allerhande internetsites, iPads, sociale netwerken, etc., die ze al van jongs af aan (mogen) gebruiken.
Hoewel ik zelden naar televisie kijk, zijn er soms in een gemiddelde Vlaamse televisieserie meer sex en/of aanstootgevende beelden te zien dan in de vitrines op de Chaussée d’ Amour.

Dit neemt niet weg dat de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken systematisch controleert op de kledijvoorschriften, die wel degelijk bestaan.
Het beste bewijs hiervan zijn de processen-verbaal (pv’s), die regelmatig worden gemaakt.
Enkele cijfers bevestigen dit.
In 2011 waren er in gans de politiezone Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken 17 controles met in het totaal 117 gecontroleerde plaatsen en 178 gecontroleerde personen.
Er waren 6 bestuurlijke aanhoudingen, waarvan er 2 mochten beschikken en 4 werden gerepatrieerd.
Op de Luikersteenweg werden er in 2011 9 Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) processen-verbaal (pv’s) en 5 gewone pv’s gemaakt.
Meer gedetailleerde cijfers kan u terugvinden in de jaarverslagen van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.
Het jaarverslag 2011 verschijnt binnenkort.
Zie de tekst ‘Lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken stelt jaarverslag 2010 voor!’ van 22 mei 2011 op deze website.

De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken heeft echter andere prioriteiten dan permanent na te gaan of de prostituees de kledijreglementen strikt opvolgen.
Diezelfde politici, die vinden hier ‘een wereldprobleem’ van te moeten maken, vinden dat de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken teveel geld kost.
Begrijpen wie kan: een écht beleid voeren, betekent prioriteiten (in de letterlijke betekenis van het woord) stellen!En om de enquête van Het Belang van Limburg nog eens aan te halen: de burgers liggen blijkbaar van andere veiligheidsproblemen (!?) wakker dan van de schaars geklede meisjes op de Chaussée d’ Amour. In die zin sta ik, ook op dit vlak, volledig achter de werking van de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

Waar ik mij veel meer zorgen over maak dan de kledij, is over de internationalisering van de prostitutiesector en over de meisjes, die er tewerkgesteld zijn (in Brustem zijn er enkel maar vrouwenbars, geen mannenbars) en die steeds meer sociaal in de problemen komen.
De Chaussée d’ Amour was folkore en is nog altijd een stuk folklore, maar het valt niet te ontkennen dat er de laatste 10 à 15 jaar een enorme evolutie is in de aard van de uitbating.
Van hoofdzakelijk Truienaars, waar er een heel sterke sociale controle op was, zijn de eigenaars in ruime meerderheid geëvolueerd naar personen van buiten Sint-Truiden en/of naar buitenlanders.
Hetzelfde geldt voor de meisjes.

Dit is een algemene evolutie, die we ook in andere economische sectoren aantreffen, zoals de bouwsector en/of de transportsector. Vaak zijn deze baruitbaters eveneens actief in deze sectoren.
Wie een Europese Unie (EU) met economische open grenzen wil, moet dit erbij nemen.
Ik heb al vaak genoeg oproepen gedaan voor een meer sociaal Europa.

De meisjes, die het sociaal alsmaar moeilijker krijgen, proberen op alle mogelijke manieren aan geld te geraken en zijn dan ook snel bereid om iets meer naakt te vertonen als ze hiermee sneller aan klanten kunnen geraken.

Er is er een belangrijk gerechtelijk aspect aan heel dit gebeuren.
Hoewel ik hier strikt genomen niets over weet en hier zeker niets kan over zeggen (een burgemeester is bestuurlijk verantwoordelijk voor de lokale politie, niet strafrechterlijk - zie de tekst ‘Spreken is zilver, communiceren is goud!’ van 18 februari 2009 op deze website), durf ik met de hand op het hart zeggen dat de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken, samen met de federale gerechtelijke politie van Hasselt en alle mogelijke bevoegde instanties (sociale inspectie, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), douane en accijnzen, etc. ), regelmatig de nodige controles doet.
Hier wordt heel wat politiecapaciteit in geïnvesteerd.

Op alle vlakken durf ik mijn beleid als burgemeester qua prostitutie te verdedigen.

Conclusie van dit verhaal: wat ik ook nog doe in de politiek, ik zal voor eens en voor altijd onder andere vereenzelvigd blijven met mijn beleid rond prostitutie en daar ben ik fier op.
Zie de cartoon ‘Prostitutie blijft mij achtervolgen!’ van 6 september 2008 op deze website. 
Prostituees, en zeker ook het grootste gedeelte van de personen, die ze bezoeken, zijn een sociaal probleem en sociale problemen aanpakken blijft voor mij één van de prioriteiten waarom ik politicus ben geworden.”

Hierover is onder andere een artikel verschenen in Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad van woensdag 15 februari 2012, in/> Het Belang van Limburg van donderdag 16 februari 2012, in/> Het Nieuwsblad en op www.hbvl.be op vrijdag 17 februari 2012 en in de Passe-Partout editie Sint-Truiden van woensdag 29 februari 2012.

Burgemeester Ludwig Vandenhove is hierover ook geïnterviewd door Q-music op donderdag 16 februari 2012, op vrijdag 17 februari 2012 in/> ‘Peeters en Pichal’ op Radio 1 en eveneens op Radio 2, TVLimburg (TVL) en VTM.
Zie onder andere ook de tekst ‘Peeters en Pichal’ van 17 februari 2012 op deze website.

Op straatprostitutie wordt er zeer streng controle gedaan. Daarom komt deze vorm zeldzaam voor in onze politiezone, ook al proberen mesjes omwille van hun sociale toestand tegenwoordig alles om aan geld te geraken.
Zie de tekst ‘Geen straatprostitutie in Sint-Truiden!’ van 25 november 2011 op deze website. 

Tags: