"Ceci n'est pas une patate"

Ludwig tijdens het debat

Op zaterdag 18 mei 2019 werd in de zaal van Natuurpunt Limburg, Putvennestraat 112 in Hasselt de film vertoont van Filip De Bodt "Ceci n'est pas une patate".

De film handelt over de huidige problemen in de Europese landbouwsector en vooral over het gegeven dat de kleine boeren het steeds moeilijker krijgen.

Nadien volgde er een debat tussen Barbara Creemers van Groen en Ludwig Vandenhove van sp.a, gemodereerd door Filip De Bodt.

Ludwig Vandenhove: "Als we echt iets willen veranderen aan het Europese en Vlaamse landbouwbeleid volstaat het niet meer om wat in de rand bezig te zijn, maar moeten er structurele ingrepen gebeuren, onder andere aan het Europees subsidiebeleid voor de landbouw. Het probleem hierbij is echter om hier een voldoende grote politieke meerderheid voor te vinden en vooral om de machtspositie van Europese landbouworganisaties, zoals bij ons de Boerenbond, aan banden te leggen."

Elementen, die nog aan bod kwamen in het debat: het probleem van de verhuis van Nederlandse megastallen naar Limburg, de toegang tot grond, de specifieke problemen van de bio-sector, de rol van de grootwarenhuizen in de voedselketen, de financieel-economische macht van de BB, de verpaarding en positieve lokale initiatieven qua vermarkting van landbouwproducten.

Compilatie - foto's Pritty Kaur

Foto's: Pritty Kaur