Dancing Montini heeft geen milieuvergunning meer!

Burgemeester Ludwig Vandenhove heeft het verstrijken van de milieuvergunning van dancing Montini in Ordingen (een deelgemeente van Sint-Truiden) sedert zaterdag 23 juni 2012, laten bevestigen en uithangen via de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken.

“Dit is de normale decretale/wettelijk procedure en iedereen is gelijk voor de wet.”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Een dancing heeft nu eenmaal een milieuvergunning nodig.”

 

Noch de eigenaar, noch de uitbater hebben tijdig een hernieuwing van de milieuvergunning aangevraagd. De dancing mag bijgevolg niet meer uitgebaat worden voor louter commerciële festiviteiten totdat een nieuwe vergunning afgeleverd is.
De eigenaar heeft begin juni een nieuwe aanvraag ingediend.

 

 

 

 

 

Recent heeft de burgemeester Ludwig Vandenhove de Montini voor een 2-tal weekends laten sluiten naar aanleiding van overlastproblemen.
Zie de teksten “Een horecazaak sluit je zomaar niet” van 11 april 2012 en “Dancing Montini: het vervolg!” van 26 april 2012 op deze website.

 

 

“Wij zullen de nieuwe milieuvergunningsaanvraag in alle objectiviteit bekijken.”, besluit Ludwig Vandenhove.

 

 

Hierover is op woensdag 27 juni 2012 een bericht verspreid via het persagentschap Belga en is een artikel verschenen in het Belang van Limburg en op donderdag 28 juni 2012 berichtte onder ander de Standaard, Het Belang van Limburg en Het Laatste Nieuws hierover.