"De brede school"

Hierover heeft burgemeester
Ludwig Vandenhove het voornamelijk in het voorwoord van de campuskrant editie november 2011 dat hij schrijft in zijn functies als voorzitter van de Vriendenkring Koninklijk Atheneum en als voorzitter van de Overkoepelende Vriendenkring Campus Tichelrij.

“Een brede school is niet enkel de taak van het onderwijs, maar ook van andere actoren, zoals gemeenten en steden.”, zegt
Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

Hieronder vindt u de integrale tekst van het voorwoord.

 

 

Geachte mevrouw/heer
Beste lezer

 

 

‘De brede school’ is een begrip geworden in de onderwijswereld, maar ook erbuiten.
Het is een goede evolutie, waarbij leerlingen zo jong en zo snel mogelijk ‘geconfronteerd worden’ met de maatschappij, de positieve kanten ervan, maar ook de negatieve punten.

 

 

Een brede school impliceert dat andere partners, zoals gemeenten en steden, eraan willen participeren.
De stad Sint-Truiden neemt jaarlijks heel wat initiatieven op verschillende beleidsdomeinen, die aangeboden worden aan de scholen van diverse niveaus. Hierbij wordt uiteraard getracht zoveel mogelijk rekening te houden met de noden en vragen vanuit de scholen zelf.

 

 

Het is mijn overtuiging dat het begrip ‘school in de breedte’ nog meer structureel kan ingebed worden in een gemeentelijk beleid. Het kan bovendien besparend werken voor beide partners, hetgeen zeker in deze tijden van budgettaire problemen op alle beleidsdomeinen en bestuursechelons, meegenomen is.

 

 

Sta me toe, beste lezer, om  enkele voorbeelden van mogelijke samenwerking verder te  concretiseren.

 

 

Een mooi voorbeeld is sportinfrastructuur.
De stad Sint-Truiden heeft dringend nood aan een bijkomende sporthal.
Persoonlijk ben ik voorstander van de bouw van een nieuwe sporthal samen met de onderwijsnetten. Zo kunnen de scholen er tijdens de dag gebruik van maken en de clubs ’s avonds en in de weekends. Met andere woorden, dit is de meest efficiënte besteding van belastingsgeld en de goedkoopste manier voor de sportbeoefenaars en -clubs om hun sport te kunnen uitoefenen.
Tijdens de dag gebruiken de leerlingen de sporthal, s’avonds en in de weekends de sportieve inwoners.
Voor het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap gaat het over de sporthal in de Jodenstraat, die de stad Sint –Truiden al in erfpacht heeft sedert 2000 en die dan zou kunnen uitgebreid en/of vernieuwd worden.

 

 

Een ander voorbeeld zijn lokalen of zalen.
Als daar nu over gesproken wordt, worden er vaak heel wat praktische bezwaren aangehaald, die terecht zijn. Maar dit mag niet beletten om te durven nadenken over het gegeven dat het grootste gedeelte van de schoolgebouwen nu ’s avonds en tijdens de weekends leegstaat, terwijl er bij gemeenten en steden rechtstreeks (bijvoorbeeld academies) of onrechtstreeks (bepaalde verenigingen) vaak een gebrek aan lokalen en gebouwen is.
Ik geef toe dat dit een andere benadering vraagt dan tot nu toe, maar mij lijkt dit niet onmogelijk.
Waarom dit niet eens ‘uitproberen’ in enkele Vlaamse gemeenten en steden?
Ik geloof nog al in praktische cases, die dan achteraf kunnen geëvalueerd worden en waaruit gepaste conclusies kunnen getrokken worden.

 

 

Campus Tichelrij is een brede school.
Campus Tichelrij organiseert al vele jaren tentoonstellingen, richt gespreksavonden in, onderhoudt goede contacten met de buurtbewoners…Het gebruik van de sporthal in de Jodenstraat door de stedelijke sportverenigingen buiten de schooluren is ook een goed voorbeeld.

 

 

Het mehodeonderwijs past eveneens in deze bredere maatschappelijke visie.
Campus Tichelrij laat, naast de traditionele onderwijsvormen, geen enkele kans onbenut om op dat vlak de nodige initiatieven te nemen.
Dit schooljaar startte  het basisonderwijs met  het nieuwe project de leefschool ‘De Villa’,een uniek project voor Limburg.
Leren plannen, eigen talenten ontdekken en ontwikkelen, aandacht voor sociale vaardigheden, aanzet tot zelfstudie, het creëren van een thuisgevoel met oog voor de maatschappelijke realiteit, een flinke dosis zelfstandigheid en kritische zin zijn de doelstellingen van dit methodeonderwijs.  
In het secundair onderwijs (enkel in de eerste en tweede graad) kan er  in het Kompas methodeonderwijs (Freinet) gevolgd worden.

 

 

U merkt het, beste lezer, Campus Tichelrij is een veelzijdige school, die openstaat voor vernieuwing en samenwerking.

 

 

Veel leesgenot!

 

 

Ludwig Vandenhove
Voorzitter Vriendenkring Koninklijk Atheneum
Voorzitter Overkoepelende Vriendenkring Campus Tichelrij  

 

 

De Campuskrant Tichelrij is via de post huis aan huis bedeeld in gans Sint-Truiden, maar wie toch geen exemplaar zou ontvangen hebben, kan een mail sturen naar nadine.loos@campustichelrij.be.