Debat over relatie en samenwerking tussen defensie en politie: dringend nodig!

Dit is de titel van een artikel van de hand van Ludwig Vandenhove in zijn voormalige hoedanigheid als federaal volksvertegenwoordiger en voorzitter van de commissie voor de Landsverdediging, dat verschenen is in het tijdschrift ‘Orde van de dag - Criminaliteit en samenleving’, nummer 50, juni 2010 van uitgeverij Kluwer.

 

 

Hieronder vindt u de korte inhoud van het artikel.

 

 

Debat over relatie en samenwerking tussen defensie en politie: dringend nodig!

 

 

In deze bijdrage tracht Ludwig Vandenhove een stand van zaken op te maken met betrekking tot deze relatie en samenwerking en schetst hij vooral een kader hoe deze verder zou kunnen lopen.

 

 

Is er een samenwerking en/of verband tussen defensie en politie en bij uitbreiding tussen defensie en (civiele) veiligheid?
Hoever gaan die nu?
Is er een structurele en sterkere relatie nodig en/of wenselijk?
Hoe zit het met de democratische controle hierop?
Moet deze problematiek niet bekeken worden tegen de achtergrond van de toenemende vervaging van de binnenlandse en de buitenlandse veiligheid (bijvoorbeeld de toenemende dreiging voor terrorisme)?
In welke mate is de burger bereid hiervoor (belasting)geld te betalen?
Speelt een privatiseringstendens hierin mee?
Welke is de rol van de inlichtingendiensten hierin?

 

 

Op al deze vragen wordt getracht een voorlopig antwoord te bieden, maar er worden vooral een aantal elementen aangereikt om hier een grondig maatschappelijk en politiek debat over op gang te brengen. Uiteraard nationaal, maar gezien het specifieke van het onderwerp, ook internationaal.
De elementen democratische en wettelijke grondslag, opleiding en uitrusting vormen hierbij de rode draad.

 

 

Wie het volledige artikel wenst, kan meer informatie vinden op www.kluwer.be.