Delegatie Mbour (Senegal) op bezoek in Limburg

Burgemeester Elhadji Fallou Sylla van Mbour (Senegal) was afgelopen weekend in (Zuid-)Limburg om de meters en peters van de organisatie ‘Een Hart voor Senegal’ te bedanken voor hun inzet voor de bouw van de school In Bay Dëkk.

‘Een Hart voor Senegal’ begon als een vriendengroep in 2009 om een schooltje te bouwen in één van de armste wijken van Mbour.
Het project groeide uit van een kleuterschooltje tot een heuse school met een 4de leerjaar.
Na dit schooljaar wordt gestart met de bouwwerken van een 2de verdieping zodoende dat het 5de klasje kan starten.

Het project voor ontwikkelingssamenwerking project wordt financieel gesteund door de provincie Limburg in het kader van het provinciaal subsidiereglement ‘Projecten Noord-Zuid’.
De vzw Een Hart voor Senegal heeft de voorbije twee jaar 17 500 euro subsidie gekregen van de provincie Limburg: 5 000 euro in 2016 en 12 500 euro in 2017.
Voor 2018 hebben ze terug een aanvraag ingediend voor een subsidie van 12 500 euro.
Over deze aanvraag wordt beslist begin juli 2018.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove was aanwezig zowel op de jaarlijkse barbecue van de organisatie in voetbalkantine van Koninklijke Voetbalkring (KVK) Wellen (Houtstraat 35) op zondag 3 juni 2018, als op de officiële ontvangst in het provinciehuis op maandag 4 juni 2018.

Hieronder vindt u de artikels hierover op de website van Het Belang van Limburg van maandag 4 en dinsdag 5 juni 2018.


 

Zie www.eenhartvoorsenegal.be.

Zie onder andere Gouverneur ontvangt burgemeester van Senegalese Mbour. Het Belang van Limburg / Hasselt, 08-06-2018, p. 4.

Zie ook Delegatie uit Nueva Guinea (Nicaragua) op bezoek in Sint-Truiden van 07-05-2013 op deze website.

 

Tags: