Dienstverlening moet voorop staan!

“De dienstverlening zou moeten vooropstaan bij de Nationale Maatschappij voor Buurtspoorwegen (NMBS).”, zeggen voormalig vakbondsman van de Algemene Centrale der Openbare Diensten  (ACOD)-Spoor Jos Digneffe en gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “De reizigers en alle burgers (via belastingen) betalen hier immers voor.”

Maar het tegenovergestelde is waar: de dienstverlening  wordt nog steeds afgebouwd. Jos Digneffe en Ludwig Vandenhove stellen dit bijvoorbeeld vast in het station van Sint-Truiden.

Dienstverlening is een kwestie van personeel en mensen.
Nog erger is dat de NMBS mensen vervangt door automaten, waar potentiële klanten tickets kunnen trekken en die dan regelmatig stuk zijn.

Hetzelfde geldt voor de toenemende onveiligheid op de treinen en in stationsomgevingen. Ook dit kan enkel maar opgelost worden door meer inzet van personeel en mensen.”

Hieronder vindt u het persbericht.   

Loketten van het op één na  belangrijkste station van Limburg worden regelmatig voor 20 minuten gesloten!

Sint Truiden is het tweede belangrijkste station van Limburg.
Door het aanslepend personeelstekort moeten de loketten op regelmatige tijdstippen  volledig gesloten worden. Dat was bijvoorbeeld opnieuw het geval op zaterdag 5 april in de namiddag.

“Een ontoelaatbare situatie.”, stellen Jos Digneffe en Ludwig Vandenhove namens sp.a Limburg.

Het personeelstekort is al jaren een heikel punt bij de Nationale Maatschappij voor Buurtspoorwegen (NMBS). De NMBS weigert echter de nodige middelen uit te trekken voor personeel met alle negatieve gevolgen voor de openbare dienstverlening.

“Maar hiermee stopt het niet!”, zeggen Jos Digneffe en Ludwig Vandenhove.
“Steeds vaker worden de loketten op gewone weekdagen uit pure noodzaak gedurende lange periodes gesloten.”

Normaliter zijn er op weekdagen per prestatie twee bedienden voorzien in station Sint Truiden: één bediende aan het loket, een andere bediende voor algemeen toezicht in het station en op de perrons.
Deze laatste bediende moet ook tussenkomen telkens er personen met een handicap met de trein willen reizen.
Tussen de Belgische staat en de NMBS bestaat er daarrond een overeenkomst.
De NMBS wordt extra vergoed voor de bijkomende middelen, die ze daartoe moet inzetten.

De laatste tijd gebeurt het vaker en vaker (bijna systematisch) dat de tweede bediende, die afwezig is wegens ziekte of verlof, gewoon niet vervangen wordt.”, weten Jos Digneffe en Ludwig Vandenhove.
“De taken, die zij/hij moet uitvoeren voor het laten op en afstappen van personen met een handicap  (ontvouwen en opstellen van een speciaal “vlindersysteem” en nadien terug opbergen van dat systeem) moeten dan uitgevoerd worden door de bediende, die het loket hoort te bedienen.
De bewerkingen nemen al gauw 20 minuten in beslag.
Gans die tijd is het loket dan noodgedwongen gesloten waardoor de mensen zich geen biljet kunnen aanschaffen om te reizen.
Is dit openbare dienstverlening?”.

Als gevolg hiervan ontstaan er dan weer vaak discussies tussen reizigers, die gedwongen zonder biljet op de trein moesten stappen en het controlepersoneel op de trein.
Een reiziger, die in Sint Truiden  (normaal een station met bediend loket) op de trein stapt zonder biljet riskeert een fikse toeslag te moeten betalen.

“Wij zullen bij de NMBS aandringen om in de toekomst dergelijke wantoestanden te voorkomen.
Het is ondenkbaar dat het tweede belangrijkste station van de provincie, met meer dan 2000 opstappende en dus ook evenveel afstappende reizigers per dag, zo ondergewaardeerd wordt door de NMBS-top.

Ook hier handelt de NMBS weer met twee maten en twee gewichten in het nadeel van Limburg. In het station van Landen (dat tot dezelfde NMBS-zone als Sint-Truiden behoort) en waar merkelijk minder treinbiljetten verkocht worden, waakt de NMBS er terecht over dat er constant wel voldoende personeel aanwezig is om een goede dienstverlening te verzekeren.
Wij staan er op dat de lat overal even hoog gelegd wordt.

Snelle en efficiënte treinverbindingen zijn essentieel in de ontsluiting van Zuid-Limburg en Sint-Truiden. En daarin is een goede dienstverlening, waarvoor de belastingbetaler en de reiziger betaalt, onontbeerlijk.”, besluiten Jos Digneffe en Ludwig Vandenhove.

 

Zie onder andere "Reizigers staan geregeld voor een gesloten loket". Het Belang van Limburg, 09-04-2014, p. 20. Dienstverlening station krijgt slechte punten. Het Laatste Nieuws, 09-04-2014, p. 20. ‘Loketten station regelmatig dicht’. Het Nieuwsblad, 09-04-2014, p. 22.

Zie ook Leegloop NMBS Limburg van 25 februari 2014 en (Slechts) één probleem opgelost  van 6 december 2013 op deze website.