Dieren in de grondwet

“Op vrijdag 24 november 2023 heeft de Senaat de aanpassing van artikel 7 bis van de Grondwet goedgekeurd ten einde er dierenrechten in op te nemen.
Een historische beslissing”, zegt gemeenschapssenator Ludwig Vandenhove.

“Artikel 7bis van de Grondwet wordt aangevuld met een lid luidende: “Bij de uitoefening van hun respectieve bevoegdheden streven de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten naar bescherming van en zorg voor dieren als wezens met gevoel.

Deze grondwetswijziging wordt definitief als ze ook door de Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt goedgekeurd. 

Vanaf dan worden dieren formeel als levende wezens erkend en krijgen ze rechten.
Dat is vooral principieel en ethisch een belangrijke kwestie.
Het zal hopelijk concrete positieve gevolgen voor het dierenwelzijn en sterk sensibiliserend werken naar de bevolking toe. Ook in de rechtsspraak kan dit wellicht consequenties hebben, het gaat dan immers over het schenden van een artikel uit de Grondwet.”

Hieronder vindt u het interview van Ludwig Vandenhove tijdens het avondnieuws van Televisie Limburg (TVL) op zaterdag 25 november 2023 (1) en de perstekst van Vooruit. (2)

   


___