Dierenproeven: deadline voor het definitief afschaffen ervan

“Dat blijft mijn standpunt”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ludwig Vandenhove reageert daarmee op een rapport van de Europese Commissie dat de statistieken van de Europese lidstaten voor de jaren 2015-2017 analyseert. (1)
In de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn van het Vlaams parlement van woensdag 19 februari 2020 zijn hierover een aantal vragen gesteld. (2)

Zolang de Vlaamse overheid geen einddatum fixeert of een maximaal aantal tegen een bepaalde datum vastlegt, zullen de medische sector en andere betrokken sectoren niet voldoende naar alternatieven zoeken. Waarom bijvoorbeeld niet met een bepaalde planning met X-aantal proefdieren per jaar werken om uiteindelijk tot een definitief verbod te komen?
Dan kunnen er nog strikt bepaalde uitzonderingen decretaal vastgelegd worden.
Ik vergelijk het met het debat over kernenergie. Tot kernenergie wettelijk verboden wordt, zal er ook minder snel naar echte alternatieven gezocht worden.

Als sp.a pleiten wij eveneens voor een Europees label, waarbij duidelijk gemaakt wordt bij welke producten er gebruik gemaakt is gemaakt van testen op dieren.”

De vraag, het antwoord en het volledige verloop van het debat kan u vinden op vlaamsparlement.be,
Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand En Dierenwelzijn.

  • (1)’België in Europese top 5 pijnlijkste dierproeven  en top 4 aantal proeven op honden’, www.gaia.be, dinsdag 11 februari 2020.
     
  • (2)www.vlaamsparlement.be.
     
  • Zie onder andere ook ‘Beleidsbrief dierenwelzijn: positief, maar het kan (nog) beter’ van woensdag 4 december 2019 op deze website.
     
  • Foto: pixabay.com.