Dit is burgerlijke ongehoorzaamheid!

Wouter Torfs van schoenen Torfs roept collega’s ondernemers en collega’s zelfstandigen op om hun huur niet te betalen nu ze moeten sluiten omwille van de Coronacrisis.

Dat is overmacht en wij schorten de betaling van de huurgelden op, tot de situatie genormaliseerd is”, zegt Wouter Torfs.(1) Ook andere ketens zouden dat overwegen.

“Of het in strikt juridische zin om overmacht gaat, is voer voor specialisten”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove. “Maar wat als iedereen zo reageert?
Dan moeten personen en/of kleine(re) zelfstandigen, die nu echt in financiële problemen zitten en hun huishuur niet kunnen betalen zeker zo reageren. Ik roep hen nochtans op om dan niet te doen en samen met de verhuurders en de diverse overheden naar oplossingen te zoeken. (2)

Dit is gewoon burgerlijke ongehoorzaamheid.
In sommige situaties en van bepaalde personen, kan ik dat zelf verdragen of zelfs goedkeuren. Maar toch niet van een ondernemers van het type van Wouter Torfs.
Zelfs al kunnen een aantal van zijn verhuurders waarschijnlijk die huur één of enkele maanden missen als ik zie op welke strategische plaatsen in gemeenten en steden Schoenen Torfs zit, keur ik dat niet goed.

De wereld staat echt op zijn kop: kapitalisten krijgen nu zelfs soms communistische trekjes.”