Earth Hour

“We moeten de begrippen duurzaam beleid, CO2-neutraliteit, etc. in de Dorpsstraat brengen bij de gewone burger.”, zegt gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove.

“Alle initiatieven moeten hiertoe gebruikt worden, zoals Earth Hour op zaterdag 23 maart 2013.
Ik roep iedereen op om de boodschap te verspreiden en hieraan deel te nemen.”

U vindt hieronder de perstekst hierover.

Provincie Limburg roept op om deel te nemen aan Earth Hour en geeft zelf het goede voorbeeld

Op zaterdag 23 maart 2013 organiseert World Wide Fund For Nature (WWF) voor de vijfde maal “Earth Hour”. Tussen 20u30 en 21u30 zullen opnieuw meer dan één miljard mensen wereldwijd de lichten symbolisch doven. Met dit signaal wil WWF aantonen dat mensen, door samen te werken, wel degelijk een verschil kunnen maken in de strijd tegen de klimaatverandering.

“We hebben met de directie Facilitair Beheer afgesproken om deel te nemen aan Earth Hour en de lichten een uurtje te doven op 23 maart in campus provinciehuis. Earth Hour sluit immers perfect aan bij de Limburgse ambitie om klimaatneutraal te worden tegen 2020.”, zegt bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove. “Ik wil dan ook de buitendiensten, het personeel en de Limburgse gemeenten oproepen om de boodschap te verspreiden en deel te nemen aan dit initiatief.”

 

Zie onder andere ‘De Pick Nick Quiz in Sint-Truiden’ van 18 mei 2012 en ‘Laatste editie ‘Nacht van de Duisternis’ in Sint-Truiden?’ van 19 oktober 2012 op deze website.