Educatief Natuurbeheer is belangrijk

“Educatief natuurbeheer is belangrijk”, zei gedeputeerde voor milieu en natuur Ludwig Vandenhove naar aanleiding van de voorstelling van het natuurbeheerspel (voor 18- tot 14-jarigen) op zondag 10 februari 2013 in het bezoekerscentrum De Watersnip te Koersel-Beringen.
Voor oudere jongeren is er een heuse natuurontdekkingstocht met allerlei natuuronderzoekjes.

Jeugdverenigingen stellen zelf hun programma samen, waarbij natuurbeheer centraal staat.
Op zondag 10 februari 2013 speelden de scoutsleden van Beringen-centrum het natuurbeheerspel.

Eerst leren ze over de natuur van vroeger, hoe zag het bos er uit, de heide, de zee en hoe leefden de mensen toen. Gaandeweg ontdekken ze dat er nog iets ontbreekt in de natuur.
Ze vinden maar weinig dieren en planten.
Deze kunnen ze verdienen via een spel, eens het spel gespeeld is ‘kleven ze de dieren en planten in het juiste biotoop’.

Na de natuur van vroeger komt een tweede speldoek met de natuur van nu.
De jongeren ontdekken dat er vele veranderingen hebben plaatsgevonden.
Een aantal planten en diersoorten zijn verdwenen.
Tijdens een tweede spel trachten de jongeren om beschermingsmaatregelen te verdienen. Daarvoor proberen ze de minister van Natuur en Milieu te overtuigen geld te investeren in de Natuur.  Indien ze met hun uitleg de minister overtuigen, verdienen ze een natuurbeschermingskaartje (bijvoorbeeld voor de bouw waterzuiveringsinstallatie).

Ze bekijken of de natuurbeschermingskaartjes dieren en planten kunnen redden om te besluiten dat ze met een aantal wetten en werken nog heel wat dieren en planten kunnen redden.

Na het spelen van het spel zijn de jongeren klaar voor een half dagje natuurbeheer, waarmee ze ook hun kampkas spijzen.

“Als provincie Limburg ondersteunen we graag en heel sterk natuurverenigingen, zoals Natuurpunt.
Zonder het engagement van de vele vrijwilligers, van alle leeftijden, zou de natuur in Limburg er niet zo goed bijliggen en niet zo goed ontsloten zijn.
Kinderen en jongeren kunnen via educatief natuurbeheer kennis maken met de Limburgse natuur. Hierdoor leren zij onze ‘groene parels’ appreciëren en respecteren.
De Limburgse natuur is de basis van ons toerisme.” besluit Ludwig Vandenhove.

Wegens ziekte was Ludwig Vandenhove niet persoonlijk aanwezig in De Watersnip te Koersel-Beringen.

 

Zie ook www.milieuzorgopschool.be.

Zie onder andere Het Laatste Nieuws van 11 februari 2013, p.14:

“In de plaats van een traditioneel bosspel trokken de scouts van Beringen-centrum dit weekend de natuur in om er de handen uit de mouwen te steken. In bezoekerscentrum 'De watersnip' maakten ze eerst kennis met het natuurbeheerspel. Dat spel leert jongeren al twaalf jaar over de veranderingen in de natuur en hoe dat zijn impact heeft op dieren en planten. Tijdens het spelen wordt hen ook de waarde van milieubescherming bijgebracht. Met de opgedane kennis trokken de jongeren 's namiddags de natuur in om daar te helpen met tal van werkjes. Daarvoor kregen ze een vergoeding om hun 'kampkas' mee aan te vullen. Gedeputeerde voor Milieu Ludwig Vandenhove kwam ook even kijken. "De Limburgse natuur is de basis van ons toerisme. Het is dan ook belangrijk dat jongeren die leren respecteren. Met deze actie slaan ze bovendien twee vliegen in één klap: ze helpen de natuur en verdienen hier ook nog iets mee", aldus Vandenhove.”

en Het Nieuwsblad van 11 februari 2013, p.25:

“Primeur zondag in bezoekerscentrum De Watersnip: het project 'Educatief Natuurbeheer' werd voor het eerst aangeboden aan Limburgse jeugdverenigingen. Paul Van Moll

Koersel Speciaal daarom zou gedeputeerde voor Milieu en Natuur Ludwig Vandenhove (sp.a) naar De Watersnip afzakken, maar ziekte besliste er anders voor. 'Educatief natuurbeheer' is een succesproject van Natuurpunt. Het project loopt al twaalf jaar voor leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs. Jaarlijks nemen meer dan drieduizend leerlingen deel. Jeugdverenigingen stellen zelf hun programma samen, waarbij natuurbeheer centraal staat. Voor jongeren is er het natuurbeheerspel (8-14 jaar), oudere jongeren krijgen een natuurontdekkingstocht aangeboden met allerlei natuuronderzoeken.
Zondag speelden de scoutsleden van Beringen-centrum het natuurbeheerspel. 'Eerst leren ze over de natuur van vroeger', zegt natuureducatief medewerker Michaël Huygen. 'Stilaan ontdekken ze dat er nog iets ontbreekt: ze vinden maar weinig dieren en planten. Die kunnen ze 'verdienen' via een spel. Nadien kleven ze de dieren en planten in het juiste biotoop. Na de natuur van vroeger komt de natuur van nu. De jongeren ontdekken dat er vele veranderingen hebben plaatsgevonden: een aantal planten en diersoorten is verdwenen. Tijdens een tweede spel trachten de jongeren om beschermingsmaatregelen te verdienen. Daarvoor proberen ze de minister van Natuur en Milieu te overtuigen om geld te investeren in de natuur. Als ze met hun uitleg de minister overtuigen, krijgen ze een natuurbeschermingskaartje.'
In de namiddag gingen de jongelui een halve dag aan natuurbeheer doen in de vallei van de Zwarte Beek, waarmee ze ook hun kampkas spijsden. De stad Beringen geeft immers subsidies in het kader van de 'watersnipacties'.”

Zie onder andere ‘Projecten Milieuzorg op School (MOS) moeten blijven!’ van 6 februari 2013 op deze website.

 

Tags: