Eenzaamheid

sp.a-gemeenteraadslid Hilde Cops-Visser heeft tijdens de gemeenteraad in Sint-Truiden op woensdag 29 november 2017 een tussenkomst gehouden om een anti-eenzaamheidsplan op te stellen voor de stad. Eerder heeft de sp.a-fractie dat voorstel ook al gedaan in de Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW)-raad.

De CD&V-Open Vld-meerderheid heeft bij monde van OCMW-voorzitter Pascy Monette (Open Vld) geantwoord dat ‘ze ermee bezig zijn’, maar dat ze toch willen ingaan op ons voorstel om hieromtrent zo snel mogelijk de lijnen uit tekenen in een vergadering van een raadscommissie”, zegt sp.a-gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Ik ben benieuwd en hoop dat het andermaal geen loze beloftes zijn, zoals zo vaak.

De problematiek van eenzaamheid wordt bevestigd door een recente studie van de Koning Boudewijnstichting. (1)
Wie weinig sociale contacten heeft, kijkt veel negatiever tegen het ouder worden aan.

De stad Hasselt zet onder impuls van OCMW-voorzitter Brigitte Smets in op buurtnetwerken voor de meest kwetsbare senioren. (2)
De stad en het OCMW van Sint-Truiden kunnen zich daar informeren en kijken in welke mate dat model toepasbaar is bij ons.

Tijdens de vorige legislaturen in Sint-Truiden was er het initiatief van de politiezone om alle 75-plussers te laten bezoeken door de wijkinspecteurs en ze een brandmelder te overhandigen.
Waarom kan dit niet herhaald worden?

Door de geplande prijsverhogingen van het OCMW voor bepaalde diensten, ook in het Cicindria huis, wordt de (financiële) drempel nog verhoogd en dreigt de eenzaamheid voor sommigen nog toe te nemen.”

Hieronder vindt u de tussenkomst van Hilde Cops-Visser.


(1) TAYART DE BORMS, L. Woord vooraf. Blikveld, driemaandelijkse nieuwsbrief van de Koning Boudewijnstichting, nr. 110 – 3de trimester 2017, p. 2.
(2) Hasselt maakt buurtnetwerken voor kwetsbare ouderen. Het belang van Limburg, 27-11-2017, p. 22.  

Zie ook Anti-eenzaamheidsplan voor Sint-Truiden van 12-09-2017 op deze website.