Eerste gedeelte fase van de lichtvisie voor Sint-Truiden goedgekeurd!

Het college van burgemeester en schepenen heeft afgelopen vrijdag 5 oktober 2012 een deel van de eerste fase van de lichtvisie voor Sint-Truiden unaniem goedgekeurd.

“sp.a/Lijst Burgemeester is blij dat de andere partijen ons hier uiteindelijk in gevolgd hebben.”, zegt burgemeester Ludwig Vandenhove.

De raming van Infrax voor de realisatie van de monumenten en de belangrijkste historische gebouwen van fase 1 van het project lichtvisie bedraagt:

Grote Markt inclusief Heilig Hartplein:  72 307,67 EUR
Oud stadhuis: 182 050,17 EUR
Onze-Lieve-Vrouwekerk: 165 777,46 EUR
Abdijtoren, Barokpoort en poortgebouw: 197 953,05 EUR
Minderbroederskerk: 128 635,38 EUR

De financiering gebeurt met trekkingsrechten waarover de stad Sint-Truiden beschikt.
In principe zal de uitvoering van dit deel van fase 1 nog dit najaar kunnen gebeuren.
 

“In de zomer van 2012 was er onenigheid en onduidelijkheid over dit project.

sp.a/Lijst Burgemeester is voor een lichtvisie voor Sint-Truiden, maar is tegen het project verlichte stad.

Daar het luxeproject van verlichte stad uiteindelijk (dit jaar) niet zal doorgaan omwille van problemen bij de openbare aanbesteding, zorgde dat blijkbaar ook voor verwarring.
Het project verlichte stad was een duur, groots en luxueus evenement dat, gezien de huidige financiële toestand van de stad Sint-Truiden, niet meer op zijn plaats is.”, zegt Ludwig Vandenhove.

“Een lichtvisie voor de stad Sint-Truiden is iets heel anders: duurzaam en op lange termijn.
Een lichtvisie vertrekt vanuit een analyse van de omgeving op basis van het landschap, het patrimonium en de ruimtelijke structuur.
Op basis van deze analyse wordt de oppervlakte van de ganse stad Sint-Truiden ingedeeld in zones volgens functionaliteit en identiteit.
Deze zones worden bepaald en ingekleurd op het stratenplan. Zo wordt gekomen tot een sterk en globaal lichtplan en deelverlichtingsplannen.

De bedoeling van de lichtvisie voor de stad Sint-Truiden, zowel in het centrum, als voor de verschillende buurten, deelgemeenten en wijken, is het versterken van het verbeeldingsvermogen van het Sint-Truidens nachtelijk landschap. Tevens willen we een daling van 20% van het energieverbruik voor de openbare verlichting realiseren.

Het basisprincipe is functionaliteit, maar houdt ook rekening met sfeer, klemtonen op identiteit van het centrum, de buurten, dorpen en wijken, veiligheid, lichthinder, lichtpollutie, energieverbruik, etc.
Er moet een goed evenwicht zijn tussen de openbare (de gewestelijke en de stedelijke) en de private verlichting.

Het ontwikkelen van een lichtvisie verloopt in diverse fasen.

Fase 1 omvat de monumenten en de belangrijkste historische gebouwen (Abdijsite, Lieve Vrouwkerk, Minderbroederskerk en Oud Stadhuis) en de wijk Nieuw Sint-Truiden.
Enkele buurten en wijken, nog te selecteren, komen er bij.
De andere buurten en wijken komen in de volgende fases aan bod.

De uitvoering van het hele plan zal een 5 à 10 jaar duren en kan volledig betaald worden via de trekkingsrechten van Infrax. Het project zal de Sint-Truidense belastingsbetaler dus niets extra kosten.”

Hierover zijn artikels verschenen in Het Nieuwsblad van 6 oktober 2012 en in Het Laatste Nieuws van 9 oktober 2012.

Zie onder andere de tekst ‘De verlichte stad is een luxeproject!’  van 18 april 2012 op deze website.