Eerste Limburgse Klimaattrefdag

Op dinsdag 21 januari 2014 organiseerde de provincie Limburg een eerste Limburgse Klimaattrefdag in Greenville, Centrum-Zuid 1111 in Houthalen-Helchteren.

“Wij willen de Limburgse gemeenten en steden zoveel mogelijk kennis laten maken met mogelijke initiatieven, die ze lokaal kunnen nemen rond duurzaamheid en klimaatneutraliteit. Bovendien is de uitwisseling van ideeën en projecten belangrijk.

Het warm water moet niet altijd opnieuw zelf uitgevonden worden.”, zegt gedeputeerde voor leefmilieu Ludwig Vandenhove.

Alle middelen en projecten, kleine en grote, zijn goed om bij te dragen tot de klimaatneutraliteit, maar dat moet dan wel kaderen in een doorgedreven en consequent beleid vanuit de diverse overheden.
Kiezen voor duurzaamheid en klimaatneutraliteit wil zeggen kiezen voor een bepaald maatschappelijk model.

De aankondiging van de directeur-generaal Roger Kesteloot van De Lijn om minder busvervoer te voorzien op het platteland staat daar bijvoorbeeld haaks tegenover (1). En op hetzelfde ogenblijk lanceert Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits het ‘shuttledecreet’, waardoor ze busjes wil financieren, die naar moeilijk bereikbare werkplekken rijden (2).

Waar is dat consistent beleid?
Welke ‘lijn’ ligt daarin?

Zelfs binnen het beleidsdomein openbaar vervoer, zo belangrijk voor onze duurzaamheid en leefbaarheid, ontbreekt dit. En zo zijn er talrijke voorbeelden op diverse maatschappelijke terreinen.”

Hieronder vindt u de perstekst.

Limburgse gemeenten zetten klimaatambitie om in concrete initiatieven

Gisteren, 21 januari 2014 kwamen 100 gemeentelijke en provinciale ambtenaren, beleids­verantwoordelijken en mensen uit diverse organisaties samen in Greenville (Houthalen) op de eerste Limburgse Klimaattrefdag.

De provincie Limburg organiseerde deze dag als partner van de gemeenten. De 44 Limburgse gemeenten engageerden zich als ondertekenaars van het Burgemeesterconvenant met de Europese Commissie tot een ambitieus klimaatbeleid.

De meeste Limburgse gemeenten beschikken intussen over een goedgekeurd klimaatplan waarvan de belangrijkste acties ook een plaats kregen in het meerjarenplan en de meerjarenbegroting. Nu is het vooral een zaak om concrete acties en projecten te realiseren. De provincie helpt hen daarbij door het begeleiden van pilootprojecten, onder meer rond doorgedreven energie-renovatie van woningen en het organiseren van overleg en studiedagen zoals de Klimaattrefdag van gisteren.

Bijna dertig verschillende sprekers kwamen aanbod. Zij brachten goede laagdrempelige voorbeelden van projecten en initiatieven die realiseerbaar zijn met weinig middelen. Er kwamen heel uiteenlopende projecten aanbod, gaande van initiatieven rond elektrische mobiliteit tot mogelijkheden inzake herbestemming van kerken.

Verder ook aandacht voor het probleem van financiering van projecten. Hoe kan een stad of gemeente middelen vinden om nieuwe projecten te realiseren. Ook in Limburg zijn er reeds interessante voorbeelden te vinden waarbij men ook burgers betrekt bij het gemeentelijke klimaatbeleid. In Lommel bijvoorbeeld werkt men samen met de bank Triodos voor de realisatie van een groot natuurproject. Indien burgers zelf ook een spaarrekening openen in het kader van dit project wordt de lening voor de stad Lommel stap voor stap goedkoper. Ook een idee als crowdfunding blijkt bruikbaar op kleine schaal. Gemeenten kunnen voor concrete projecten gemakkelijk zelf op zoek naar geld van burgers die positieve initiatieven willen ondersteunen.

De omstandigheden waarin de gemeenten hun beleid moeten realiseren, zijn de laatste jaren erg gewijzigd.
Maar”, zegt gedeputeerde Vandenhove, “de realisatie van een klimaatneutraal Limburg gaat niet alleen over geld, maar ook over politieke moed en creativiteit!”.

Samen met de Limburgse gemeenten zullen de provincie Limburg, Infrax, Dubolimburg en Bond Beter Leefmilieu de klimaatplannen verder omzetten in de praktijk. Op die manier maken we samen verder werk van een klimaatneutraal en duurzaam Limburg.

  1. "Nu al te weinig bussen in kleine gemeenten". Het Belang van Limburg, 21-01-2014, p. 7.
  2. Busje komt zo. De Morgen, 21-01-2014, p. 1.

 

Zie ook ‘Klimaatgemeenten’ opnieuw bijeen van 06-05-2013 en ‘Milieu integreren in het gemeentelijk mobiliteitsbeleid’ van 26-11-2013 op deze website.