Eikenprocessierups op een meer natuurlijke wijze bestrijden

De provincie Limburg heeft samen met een aantal partners (provincie Antwerpen, Agentschap Natuur en Bos, verschillende universiteiten en de Nederlandse steden Heerlen, Maastricht en Sittard) een Europees Financial Instrument for the Environment (LIFE)-project ingediend om de eikenprocessierups op een meer natuurlijke manier te bestrijden.

 "De tot nu toe gebruikte bestrijdingsproducten hebben teveel schadelijke neveneffecten, waarvan er een aantal zelfs nog niet bekend zijn", zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove. "Vandaar dit dossier.
Of dit project nu goedgekeurd wordt of niet, wij zullen met het Provinciaal Natuurcentrum (PNC) deze weg inslaan.
Wij willen met het PNC, al dan niet met een aantal andere organisaties, een kenniscentrum qua aanpak van de eikenprocessierups worden."

Hieronder vindt u het artikel dat hierover op vrijdag 15 juni 2018 verscheen in Het Belang van Limburg.  

 

 

 

 Zie ook Hinder eikenprocessierups neemt toe  van 25-05-2018 en Bestrijding eikenprocessie rups kan van start gaan  van 10-05-2018 op deze website.

Tags: