Eikenprocessierupsen hebben achterstand

Op woensdag 8 mei 2013 werd de tweede nieuwsbrief over de eikenprocessierups verzonden naar alle betrokken ambtenaren van de Limburgse gemeenten en steden, naar alle betrokken instanties en diensten, en naar de pers.

“De rupsen lopen verschillende weken achter in vergelijking met vorig jaar. Voorlopig is dan ook het aangeraden de bestrijding nog even uit te stellen.
Sommige gemeenten, die beroep doen op privé-firma’s, zijn toch al begonnen.”, zegt gedeputeerde van milieu en natuur Ludwig Vandenhove.

U vindt hieronder de integrale nieuwsbrief.

Nieuwsbrief 2: EIKENPROCESSIERUPS   7 mei 2013

Ontwikkelingsstadium eikenprocessierups

Bij de terreincontrole op dinsdag 7 mei werden bomen gecontroleerd in Maaseik  (Jagersborg). Hier werden vooral kleine rupsen gevonden in de tweede fase. De vraat aan jonge eikenblaadjes was in de bomen nog niet op te merken. Maandag 6 mei waren er in Bree nog veel rupsen aanwezig in het eerste larvale stadium. Twee jaar geleden waren er nu al rupsen in de vierde vervellingsfase waarin ze vervelende brandharen bezitten. Nu hebben de rupsen verschillende weken achterstand.

Bestrijding
Vanaf het einde van de tweede fase en begin van de derde fase en met een bladbezetting van ongeveer 50%, kan er op gunstige dagen preventieve besproeiing worden uitgevoerd.
In Nederland wordt er nu al plaatselijk bestrijding uitgevoerd bij eiken met voldoende blad.  Dit is niet efficiënt doordat de ontwikkeling van de zomereik vaak van boom tot boom verschilt en een tweede behandeling vaak nodig is.
Voorlopig is het aangeraden de bestrijding nog even uit te stellen. Ook in Nederlands Limburg, waar de bestrijding meestal enkele dagen vroeger start dan in Vlaanderen, wacht men nog. Het streven is om maar éénmaal het bacteriepreparaat te moeten gebruiken.

Nematoden

De afgelopen jaren werd er in Nederland door een bedrijf een techniek ontwikkeld om te bestrijden met nematoden (aaltjes) afkomstig uit de bodem. Het voordeel hiervan is dat er vroeger kan worden behandeld (rupsen in de tweede fase) en zodoende minder natuurschade is. Overal in Nederland werkt deze methode goed, in Limburg waren de resultaten van de proeven minder. Door het bedrijf worden er nu een 25-tal bomen in Bree in een gebied met veel rupsen behandeld.

We houden je op de hoogte!

Contactgegevens bij vragen over de eikenprocessierups

eikenprocessierups@limburg.be

Of neem contact op met onderstaande diensten:

Bij vragen over gezondheidsklachten veroorzaakt door de eikenprocessierups:
Gezondheidsinspectie Limburg

Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
Contactpersoon: Cindy Lodewyckx
e-mail: clodewyckx@limburg.be
Tel: 011/ 23 82 50

Bij vragen over de ecologie van de eikenprocessierups:
Het Groene Huis – Provinciaal Natuurcentrum

Domein Bokrijk
3600 Genk
contactpersoon: Luc Crevecoeur
Tel. 011-26 54 50
Fax 011-26 54 55
e-mail: likona@limburg.be of lcrevecoeur@limburg.be

 

Zie ‘Provincie wacht met bestrijding processierups’, Het Belang van Limburg, 10 mei 2013, p.19; ‘Provincie wacht met bestrijding processierups’, Het Laatste Nieuws, 10 mei 2013, p.19.

Zie onder andere ‘De Eikenprocessierups blijft een probleem in Limburg’ van 27 maart 2013 en Eerste nieuwsbrief eikenprocessierups naar de gemeenten’ van 24 april 2013 op deze website.

Tags: