Eindelijk: wilde dieren uit het circus!

“Eindelijk worden wilde dieren verboden in circussen.”, zegt gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

De federale ministerraad heeft dat op vrijdag 12 juli 2013 beslist. (1)

“Als burgemeester van Sint –Truiden en als federaal parlementslid heb ik hier altijd voor gepleit. 
Sint-Truiden was een van de eerste steden in België, die wilde dieren in circussen verboden heeft via een aangepast politiereglement. Bovendien liet ik de lokale politie Sint–Truiden – Gingelom –Nieuwerkerken de naleving hiervan streng controleren.
In enkele gevallen heeft dit zelfs tot juridische disputen geleid met circusuitbaters.

Enkele maanden geleden – op 1 mei 2013 is het koninklijk besluit in werking getreden - heeft de federale regering ook al beslist om de voorwaarden te verstrengen voor kermispony’s.
Hier gaat het om regels, die wij in Sint–Truiden al jaren toepasten tijdens de kermissen en/of tijdens andere evenementen.

Het doet goed om nog maar eens bevestigd te zien welke voortrekkersrol de stad Sint–Truiden de afgelopen periode gespeeld heeft op het vlak van dierenwelzijn.”

  1. Dierenwelzijn: geen wilde dieren meer in de circussen, persbericht Ministerraad 12 juli 2013, www.presscenter.org

Zie onder andere Sint-Truiden diervriendelijke stad! van 19 september 2011 en  Pony’s op de kermis of niet? van 19 februari 2012 op deze website.