Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester Ludwig Vandenhove schrijft telkens een voorwoord dat u hier kan nalezen.

Opmerkingen zijn steeds welkom op info@sint-truiden.be.

 

Mocht u geen informatieblad ontvangen hebben, dan kan u dat steeds aanvragen via info@sint-truiden.be.

 

 

“We doen in Sint-Truiden al heel wat tegen de toenemende kansarmoede en de groeiende inkomenskloof, maar het kan nog altijd beter en meer!”

 

 

 

 

 

Voorwoord infoblad februari 2011

 

 

Beste Truienaar

 

 

De toenemende armoede en inkomenskloof is een probleem, ook dicht bij ons in Sint-Truiden, in onze eigen omgeving, zonder dat we het vaak beseffen.
Alleenstaanden, eenoudergezinnen, 65-plussers en vrouwen lopen merkelijk meer risico om in de armoede te verzeilen.
Het risico bij werklozen is zevenmaal groter om in armoede te leven dan bij personen, die werken.
De stedelijke seniorenraad heeft een analyse gemaakt van de situatie in Sint-Truiden voor wat hun specifieke bevolkingsgroep betreft, waarvoor ik hen van harte proficiat wil wensen.
Deze studie is een extra instrument in handen van alle lokale politici om nog meer aandacht te hebben voor deze problematiek en vooral om bijkomende maatregelen te nemen.
Als Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) en stadsbestuur hebben wij al heel wat initiatieven in de strijd tegen de kansarmoede genomen, maar het kan nooit genoeg zijn. Ik heb dit ook nog eens gezegd tijdens de officiële nieuwjaarsreceptie van de stad Sint-Truiden op zondag 30 januari 2011.
Zowel de studie van de stedelijke seniorenraad, als de tekst van mijn toespraak met een overzicht van het gevoerde beleid rond kansarmoede kan u via mijn secretariaat (telefoon 011-70 14 44; e-mail burgemeester@sint-truiden.be) bekomen.
In datzelfde verband ben ik blij dat de erfgoeddag op zondag 1 mei 2011 draait rond het thema ‘ARMOE TROEF!’ (zie pagina 11).

 

 

Carnaval vindt dit jaar laat plaats, het laatste dat het op de kalender kan vallen.
‘Verloren maandag’ is pas op 7 maart 2011.
Carnaval is nog steeds één van de evenementen, die het meeste volk op de been brengt in Sint-Truiden en ik ben er zeker van dat dit jaar niet anders gaat zijn met prins Fabian I en jeugdprins Glenn I.
Ik wil hen veel succes toewensen met deze extra lange carnavalsperiode.
Het hele programma dat de Raad van Elf heeft uitgewerkt vindt u op pagina 25.

 

 

Hoewel we nog heel wat winterdagen kunnen krijgen, kijken we al allemaal uit naar de lente.
In dat verband wil ik uw bijzondere aandacht vragen voor onze jaarlijkse lenteschoonmaak en zwerfvuilactie.

 

 

Als stadsbestuur doen we er alles aan om onze stad net en proper te houden, maar we kunnen dit enkel maar als we op de medewerking van de bevolking, van jullie allemaal dus, kunnen rekenen, elke dag van het jaar. 
Meer informatie over de lenteschoonmaak en de zwerfvuilactie vindt u op pagina 18 en 19.

 

Veel leesgenot!

 

 

Ludwig Vandenhove
uw burgemeester