Elke maand het stedelijk informatieblad in de bus!

Elke maand valt het stedelijk informatieblad bij de Truienaars in de bus.
Burgemeester
Ludwig Vandenhove schrijft elke maand een voorwoord voor het informatieblad, dat u hier kan nalezen.

Opmerkingen zijn steeds welkom op info@sint-truiden.be.

 

Mocht u geen informatieblad ontvangen hebben, dan kan u dat steeds aanvragen via info@sint-truiden.be.

 

 

Voorwoord informatieblad februari

 

 

 

 

"Vlaanderen en Sint-Truiden kunnen solidair zijn!"

 

 

Beste Truienaar

 

 

Vlaanderen is één van de beste regio’s in de wereld om te leven.
Alle internationale statistieken bewijzen dat.

 

 

Toch leeft 11 % van de Vlamingen onder de armoedegrens.
Als rijke regio Vlaanderen mogen we dit niet aanvaarden en moeten we de zelfdiscipline hebben om ervoor te zorgen dat ook deze groep het beter krijgt.
En dat armoede zich niet altijd ver van ons bed afspeelt, wordt steeds duidelijker volgens organisaties zoals de Sint-Vincentiusgenootschap, een genootschap die in alle stilte op de bres staat voor de zwakkeren binnen onze eigen Sint-Truidense samenleving en die door de stad Sint-Truiden dan ook financieel en praktisch ondersteund wordt. Het bestaan van dergelijke verenigingen, de inzet van talloze vrijwilligers en de solidariteit van de eigen bevolking zijn cruciaal om ook in onze eigen stad iets te doen aan de steeds toenemende armoede.
Daarenboven kunnen we het ons economisch veroorloven om ook solidair te zijn met die mensen, die het minder goed hebben in de wereld en/of die naar hier afzakken om het beter te hebben.

 

 

Als stad, het politieke niveau dat het dichtst bij de burger staat, moeten we hierin ook onze verantwoordelijkheid opnemen.
Dit kan uiteraard door specifieke maatregelen en beslissingen, maar vooral door hier permanent aandacht aan te besteden als een rode draad doorheen heel het beleid.

 

 

Tijdens de gemeenteraad van januari 2008 zijn hieromtrent enkele belangrijke beslissingen genomen.
Ten eerste is er de verwarmingspremie, voor die personen, die het minder goed hebben.
Iedereen, die in aanmerking komt voor het verminderd ziekenfondstarief, krijgt een eenmalige uitkering van 75,00 EUR, vooral om de gestegen kosten qua verwarming mee te helpen dragen.
Ook is tijdens deze gemeenteraad het sociaal beleidsplan principieel goedgekeurd, dat de sociale accenten voor de komende jaren moet uittekenen.
Daarenboven is er de beleidsnota die goedgekeurd is om tegen 2012 0,7% van de uitgaven van de gemeentelijke begroting te besteden aan de beleidsdomeinen duurzaam beleid, integratie en ontwikkelingssamenwerking.

 

 

Belangrijk is natuurlijk dat we in de begroting deze klemtonen, naast het sociale, blijven benadrukken, maar vooral ook dat we hierbij sensibiliserend naar de bevolking toe werken via concrete en originele initiatieven.

 

 

Ik reken op alle Truienaren om solidair te zijn met al die mensen, die het minder goed hebben, dicht bij ons, vaak in onze eigen buurt zonder dat we het weten, maar ook elders in de wereld.
Ik weet wat dat betreft dat ik op de Truienaren kan rekenen!

 

 

Veel leesgenot!

 

 

Ludwig Vandenhove
uw burgemeester