Eredeken Jan Rutten viert platina priesterjubileum

Op zondag 24 oktober 2010 heeft eredeken Jan Rutten zijn platina priesterjubileum gevierd.


Burgemeester Ludwig Vandenhove bracht namens de stad Sint-Truiden de officiële gelukwensen over.

Ludwig Vandenhove: “Wat gaat de tijd toch snel.
Waar is de tijd naartoe als ik in 1972 mijn plechtige communie deed in de toen nog niet afgebrande abdijkerk (er waren restauratiewerken in de Onze-Lieve-Vrouwekerk bezig) met eerwaarde heer eredeken Jan Rutten als deken? Ik herinner mij ook nog de gezamenlijke viering van de respectievelijk 40 jaar en 50 jaar priesterschap van eredeken en ereburger van Sint-Truiden André Schotsmans en eredeken Jan Rutten 10 jaar geleden.”