EU-Mercosur akkoord: niet goedkeuren!

Mercosur (Mercado Común del Sur): Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay.

“Er lekt meer en meer informatie uit over het handelsakkoord met de Europese Unie (EU). Slecht voor onze landbouwers, maar vooral ook voor de biodiversiteit en het klimaat”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Uit de gelekte tekst van de associatieovereenkomst blijkt dat er alleen lippendienst gebeurt aan de bescherming van de biodiversiteit en het klimaat.
De klimaat- en milieubescherming krijgt een zwakke juridische status en wordt niet beschouwd als een ‘essentieel element’ en kan bijgevolg niet gesanctioneerd worden.

Ik volg de analyse van Greenpeace: aanpassingen kunnen het akkoord niet redden.
Het gaat om een volledig achterhaalde overeenkomst, die onder geen enkel beding mag goedgekeurd worden.

Als sp.a zullen wij er alles aan doen om België en Vlaanderen van ons standpunt te overtuigen.
Collega Bruno Tobback zal minister-president Jan Jambon erover ondervragen.

Inspanningen om de CO2-problematiek aan te pakken moeten OVERAL en CONSEQUENT gebeuren, dichtbij en ver weg.”

Hieronder vindt u het persbericht van Greenpeace.