MERCOSUR: dezelfde voorwaarden voor ALLE landbouwers

MERCOSUR (Mercado Común del Sur): de landen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay.
In juni van vorig jaar bereikte de Europese Unie (EU) een handelsakkoord met MERCOSUR. Het akkoord staat dan ook bekend onder die naam.

“Dit handelsakkoord dreigt nadelig te worden voor onze landbouwers. Bovendien moeten alle boeren ter wereld zich houden aan dezelfde strenge leefmilieu- en klimaatregels anders gaat het over oneerlijke concurrentie”, zegt Ludwig Vandenhove.

In de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van woensdag 7 oktober 2020 verwoordde hij het als volgt: ”Ik deel de bezorgdheid van mevrouw Joosen voor wat de landbouwsector en de concurrentie voor onze landbouwers betreft, maar ik wil toch ook het element van klimaat en milieu benadrukken. Onze eigen landbouwers moeten zich aan klimaat- en milieumaatregelen houden, maar dat moet ook zeker gebeuren voor producten die worden ingevoerd.” (1)