Extra gemeenteraad is doorgegaan!

Op donderdag 14 november 2013 is de extra gemeenteraad in Sint-Truiden, samengeroepen door N-VA en sp.a, doorgegaan in (uitzonderlijk) het stadswerkhuis, Schurhovenveld 1032.

De CD&V-Open VLD-meerderheid kon niet anders dan ook aanwezig zijn of alle aangebrachte punten zouden goedgekeurd worden.
Uiteindelijk werden 3 punten goedgekeurd: online livestreaming gemeenteraad en uitgesteld kijken (agendapunt N-VA), uitbreiding bijenplan (agendapunt N-VA) en het principieel goedkeuren van de staatnaamgeving Swaenhoffplein van het centraal pleintje Groot-Gelmen (agendapunt sp.a).
De agenda was dezelfde als tijdens de gemeenteraad van maandag 28 oktober 2013.
Zie ook ‘Extra gemeenteraad: (g)een maat voor niets!?’ van 30-10-2013 op deze site.

“De  belangrijkste conclusie van deze gemeenteraad is vooral de arrogante manier waarop deze door de CD&V-Open VLD werd benaderd om dan nog niet te spreken over de houding van gemeenteraadsvoorzitter Jef Cleeren.
Sint-Truiden gewoon onwaardig!
Als dit soort gemeenteraden live gaat te volgen zijn, zal het ons imago als stad niet ten goede komen”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

“Nogmaals: we moeten zuinig zijn met zulke extra vergaderingen, maar bij herhaling moeten we de punten, die we voorleggen, nog meer punctueel uitwerken, zodat de meerderheid duidelijk kleur moeten bekennen.”

De fractieleiders van sp.a en N-VA verspreidden over deze extra gemeenteraad een gezamenlijk persbericht, dat u hieronder kan lezen.

Persbericht

Nieuwe extra gemeenteraad doet meerderheid kleur bekennen!

Op 28 oktober jongstleden organiseerde de verenigde oppositie sp.a  N-VA een gemeenteraad om voorstellen, die hen nauw aan het hart lagen, te bespreken. Deze gemeenteraad kon niet doorgaan omdat de raadsleden van de meerderheid niet kwamen opdagen en het vereiste minimum aanwezigen zo niet gehaald werd. 

Gelukkig heeft de wet meer aandacht voor de ideeën van de oppositie.  Dezelfde punten kunnen een tweede keer behandeld worden, dit keer echter zonder dat een meerderheid van de gemeenteraad aanwezig moet zijn. Op die manier verplicht de wetgever de raadsleden van de meerderheid hun werk te doen en op te dagen op àlle gemeenteraden. Bovendien mogen wij in een democratie niet aanvaarden dat een politieke meerderheid ostentatief weigert het debat aan te gaan op een geldig samengeroepen gemeenteraad. Wij verplichten het hen nu dus door deze tweede oproep

De oppositie roept daarom een nieuwe gemeenteraad samen op donderdag 14 november met dezelfde agenda als deze van 28 oktober.

Omdat het over een tweede oproep gaat en het vele voorbereidende werk al eerder gebeurd is, (tenzij vele extra agendapunten) hebben beide fracties besloten om de verdiensten van deze gemeenteraad  te schenken aan een goed doel.  Op die manier slagen we er alvast in om vanuit de oppositie extra geld te laten vloeien naar initiatieven die wij belangrijk vinden.

Filip Moers                                                                                        Jelle Engelbosch
sp.a-fractieleider                                                                              N-VA-fractieleider

 

Zie onder andere ‘Een soep!’ van 09-01-2013 op deze site.