Extra-gemeenteraad: (g)een maat voor niets!?

Op maandag 28 oktober 2013 hebben de oppositiepartijen N-VA en sp.a in Sint-Truiden een extra-gemeenteraad samengeroepen.
De CD&V-Open Vld-meerderheid kwam (uiteraard?) niet opdagen.

“Dat is het democratische spel.”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
Een oppositie heeft sowieso al weinig mogelijkheden, maar de huidige CD&V-Open Vld-meerderheid in Sint-Truiden lapt de meest elementaire democratische principes aan haar laars.
Wij moeten bijna smeken om informatie, waarop we als gemeenteraadsleden decretaal recht hebben. Bovendien worden al onze suggesties en voorstellen systematisch genegeerd.

Met een nipte meerderheid van 17 op 33 en vele interne problemen zou je verwachten dat er met de oppositie gesproken wordt, bijvoorbeeld rond bepaalde dossiers in het algemeen belang van de stad.
Niets is minder waar, zelfs de basisregels van de gemeentelijke democratie worden niet gerespecteerd.

Op het einde van het jaar kunnen we een eerste bilan opmaken van deze bestuursploeg.
Dan zal blijken dat zij op 1 jaar tijd slechts weinig gerealiseerd hebben.

Akkoord, extra-gemeenteraden moeten een uitzondering blijven, maar een meerderheid, die de oppositie compleet negeert, ook als het om positieve voorstellen gaat, moet beseffen dat we dan onze toevlucht moeten nemen tot die paar mogelijkheden, die het gemeentedecreet ons biedt.”

Hieronder vindt u de agenda van deze raadszitting:

1.         Naamgeving bouwprojecten en appartementsgebouwen

2.         Gratis vervoer voor kinderen naar culturele voorstellingen

3.         Online livestreaming gemeenteraad en uitgesteld kijken

4.         Principieel voorstel: centraal pleintje Groot-Gelmen wordt  Swaenhoffplein

5.         Uitbreiding bijenplan

6.         Eerste fietsstraten in Sint-Truiden

7.         Meerjarenplan - bepaling van de clusters en beleidsdomeinen

8.         Autovrije ochtenden in het scholenkwartier: pilootproject ‘Reclaim the streets’

9.         Aanwervingsprocedure jobstudenten

10.        Betoelagingsreglement Jeugdwerkingsbeleidsplan/sportbeleidsplan 2011-2013: aanpassing en heractivering.

Opvallend detail: vermits de meerderheidspartijen niet aanwezig waren, moest Ludwig Vandenhove de (korte) gemeenteraad voorzitten, gezien zijn anciënniteit. Of beter gezegd, officieel openen en vaststellen dat er onvoldoende raadsleden aanwezig waren om geldig te vergaderen en de bijeenkomst sluiten.

Wordt vervolgd!

Hieronder vindt u de gezamenlijke persteksten van N-VA en sp.a in verband met deze extra-gemeenteraad.

Oppositie roept extra gemeenteraad samen

sp.a en N-VA Sint-Truiden laten een extra gemeenteraad samenroepen op 28 oktober 2013.

Dit was thans de oorspronkelijk geplande datum die zonder overleg door de meerderheid een week werd vervroegd.

Het is niet de eerste keer dat de meerderheid eigengereid met data schuift. De oppositie is die vermoeiende spelletjes duidelijk beu.

Filip Moers (sp.a):  “Men probeert ons continu het leven zuur te maken door vergaderingen, die al weken vastliggen,  op het laatste nippertje opnieuw voor weken uit te stellen. Raden van Bestuur van Agost worden gewoon afgelast en raadscommissies verzet zonder alle raadsleden hiervan te verwittigen”.

Jelle Engelbosch (N-VA): “Ik kan alleen maar vaststellen dat deze meerderheid zijn tijd invult met het treiteren van de oppositie, eerder dan met de stad te besturen. Wij hebben ook onze planning. Onze fracties waren bezig agendapunten voor de vergadering van 28/10/2013 voor te bereiden. Door dit te vervroegen konden zij niet tijdig op de agenda komen.”

Wij doen een oproep aan de meerderheid om voortaan respect te tonen voor het harde werk van gemeenteraadsleden. Blijkbaar zitten zij regelmatig in nood met hun nipte meerderheid maar daar mogen onze burgers niet het slachtoffer van worden. Onze agendapunten zijn van direct belang voor onze inwoners.

De oppositie heeft beslist dat de extra gemeenteraad zal doorgaan op 28 oktober 2013  om 20.00 uur.  

 

Meerderheid stuurt kat naar extra gemeenteraad

De sp.a en de N-VA van Sint-Truiden zijn teleurgesteld dat de meerderheid haar kat stuurde naar de door hen samengeroepen gemeenteraad.

Aanleiding van deze gemeenteraad was het (door CD&V en Open Vld) vervroegen van de gemeenteraad naar 21 oktober 2013 zodat de oppositie haar agendapunten niet tijdig kon indienen.

Jelle Engelbosch (N-VA): “De meerderheid heeft blijkbaar lak aan democratie en kan moeilijk verkroppen dat de oppositiefracties werken aan constructieve eigen voorstellen. Deze voorstellen nu vertragen bewijst nog maar eens hun onwil tot samenwerken.”

Filip Moers (sp.a): “De wetgeving voorziet dat wij nu een tweede oproep kunnen lanceren waarbij er, onafgezien van het aantal aanwezigen, kan beslist worden. We gaan deze mogelijkheid nog bespreken binnen de beide fracties”.

 

Zie ook Met 17 is met 17!  van 08-04-2013 en Gemeenteraad buitenspel zetten! van 21-10-2013 op deze website.