Fietsleeractie ‘Kijk ik fiets’

Op woensdag 16 mei 2012 vond in de sporthal van het Koninklijk Atheneum, Jodenstraat 25, de fietsleeractie “Kijk ik fiets” plaats.

Kinderen tussen 4 en 7 jaar leerden fietsen zonder steunwieltjes.
Het Vlaams bureau voor Sportbegeleiding vzw (VLABUS) gaf de les.
De organisatie lag in handen van de dienst mobiliteit van de stad Sint-Truiden in samenwerking met de Provincie Limburg en vzw Basis Fietsatelier (zie www.vzwbasis.be).

Burgemeester
Ludwig Vandenhove ging een kijkje nemen en overhandigde het ‘fietsdiploma’ aan de kinderen.

“Kinderen kunnen niet jong genoeg aangeleerd worden te fietsen.

Deze actie is nog maar eens een bewijs dat Sint-Truiden een fietsvriendelijke stad is.”, besluit
Ludwig Vandenhove.

Zie de teksten ‘Tweede editie ‘Fietsfolder’’ van 5 mei 2012 en ‘Fietspunt graveert nu ook fietsen’ van 10 mei 2012 op deze website.