Financiële tussenkomst van de stad Sint-Truiden in de afvalfactuur?

Dat is alleszins wat de sp.a-fractie komende maandag 19 oktober 2015 zal voorstellen tijdens de gemeenteraad.
Fractieleider Filip Moers heeft hierover een bijkomend agendapunt ingediend.

“Bij het begin van de legislatuur hebben CD&V en Open Vld verkondigd dat de Socialisten, die tegenwoordig de schuld van alles krijgen, de stadskas hadden leeg gemaakt”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“Wij hebben dat altijd ontkend, omdat het niet correct is. CD&V en Open Vld moeten dat nu ook toegeven, gezien het overschot op de jaarrekening van 2014.

Met dit overschot stelt sp.a Sint-Truiden voor dat de stad Sint-Truiden tussenkomt in de afvalfactuur van Limburg.net, zoals dit momenteel al gebeurt in 21 Limburgse gemeenten. (1)

Zal het weer NEEN zijn vanuit de meerderheid?

Hieronder vindt u het toegevoegd punt.

(1) Van de 44 gemeenten zijn er 9 niet ingestapt in de rechtstreekse inning van Limburg.net. In die 9 gemeenten wordt de integrale afvalkost sowieso niet doorgerekend aan de inwoners.
Van de 35 gemeenten die wel ingestapt zijn, zijn er op dit ogenblik 21 gemeenten die een tussenkomst geven.

Zie ook De Truienaar betaalt zich blauw aan het afval! van 04-11-2014 op deze website.