Financiering wielerpiste Heusden-Zolder rond

“Goed nieuws voor Limburg en de gemeente Heusden-Zolder”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
“Vooral proficiat voor voormalig profwielrenner Marc Wauters, die blijven doorzetten is. Maar…

Ik heb altijd één groot bezwaar gehad tegen heel het dossier: de privé-sector, die de financiële beloften niet nakomt.
Dat is nu nog altijd niet het geval. 

De totale kostprijs bedraagt 21,5 miljoen euro (1) (als er geen meerwerken zijn, wat uitzonderlijk zou zijn bij zulk  groot en duur project!).
De gemeente Heusden-Zolder financiert 7,5 miljoen euro, Limburgs Sterk Merk (LSM) 7 miljoen euro (1 miljoen extra tegenover de initiële beslissing!) en de Vlaamse overheid 6 miljoen euro.
De Koninklijke Belgische Wielerbond en Cycling Vlaanderen geven 1 miljoen euro, de Nationale Loterij 187 500 euro en de vzw Cycling Friends 150 000 euro.
Zelfs als je de privé -sector heel breed interpreteert, kom je niet aan 1,5 miljoen euro, heel wat minder dan de oorspronkelijk beloofde 1/3 van het totale bedrag.

Komt daar dan nog een voordelige regeling bij via de te betalen Belasting over de Toegevoegde Waarde (BTW), nog eens overheidsgeld.
Het antwoord van de federaal minsister van Financiën Alexander De Croo op een schriftelijke vraag van sp.a collega federaal volksvertegenwoordiger Kris Verduyckt is veelzeggend: “Gelet op het feit dat dat het ter zake een concreet dossier van een belastingplichtige betreft, kan ik hierbij niet verder ingaan op de inhoud van bovengenoemde communicatie met de betrokkenen.
Het financieringsaspect van het project te Heusden-Zolder valt buiten de bevoegdheid van de fiscale administratie.”

Ik noem dit geld bij elkaar schrapen om een dossier rond te krijgen! Ik hoop dat dit nu ook in andere Limburgse dossiers gaat gebeuren, zoals de achterstand in het onderwijs of de verdere uitbouw van de Universiteit Hasselt (U Hasselt).

Met dit dossier maakt de Limburgse politiek echt geen goede beurt in Brussel.
Ik ben benieuwd wat het Rekenhof hier volgend jaar in het jaarverslag gaat over schrijven.

De laatste beslissingen rond dit dossier zijn gebeurd in volle Coronacrisis.
Dat maakt het voor mij nog bedenkelijker.
Er is nu nog meer nood dan anders aan echt sociaal maatschappelijke projecten in Limburg.”