GAIA op bezoek bij Limburgse sp.a-gedeputeerden

Op maandag 11 maart 2013 brachten directeur Ann Degreef en voorzitter Michel Vandenbosch van dierenrechtenorganisatie Global Action in the Interest of Animals (GAIA) een bezoek aan de Limburgse  sp.a-gedeputeerden.

Met bevoegd gedeputeerde Jean-Paul Peuskens werd overlopen welke de bestaande initiatieven zijn  en welke nieuwe beleidsmogelijkheden er zijn.
Limburg wil de voorbeeldprovincie blijven op het vlak van dierenwelzijn.”, zegt Jean-Paul Peuskens.

Met gedeputeerde Ludwig Vandenhove werd besproken hoe er in de toekomst, bij het toekennen van milieuvergunningen voor activiteiten, die raakpunten hebben met dieren, ook rekening zou kunnen gehouden worden met bepaalde elementen uit de dierenwelzijnswet.

“Ik ben hier een grote voorstander van.”, zegt Ludwig Vandenhove.
“Zolang er ter zake geen decretale en/of wettelijke bepalingen zijn – dierenwelzijn is federale wetgeving, milieu is Vlaamse wetgeving – gaat dit vooral over een mentaliteit bij gemeentelijke en/of provinciale beleidsvoerders.”

“Voor mij is dit, als grote dierenliefhebber, nog maar eens een bewijs dat we pragmatisch met dossiers moeten omgaan in plaats van fundamenteel over een verdere staatshervorming in België te praten. Dierenwelzijn is voor mij een recht, net zoals mensenrechten, en hier moet dan ook bij elke beslissing rekening mee gehouden worden.
Ik vergelijk het met bouw- en/of verkavelingsdossiers toen de zogeheten watertoets in Vlaanderen nog niet was ingevoerd. In Sint-Truiden hielden wij daar bijvoorbeeld al rekening mee, ook al lag dit nog niet decretaal vast.”, aldus Ludwig Vandenhove.

“Wij zullen met Ann Degreef en Michel Vandenbossche, net zoals met andere dierenrechtenorganisaties, regelmatig overleggen in verband met het dierenwelzijnsbeleid dat de provincie Limburg de komende jaren gaat voeren.”, besluit Jean-Paul Peuskens.

Hieronder vindt u de perstekst, die gedeputeerde Jean–Paul Peuskens heeft verspreid naar aanleiding van dit werkbezoek.

Perstekst
“Provinciale adviesraad dierenwelzijn moet stem krijgen in milieuvergunningsaanvragen”

Gedeputeerde van Dierenwelzijn Jean-Paul Peuskens steunt de vraag van GAIA om bij milieuvergunningsaanvragen, die rechtstreeks verband houden met dierenwelzijn, voortaan ook een meldingsplicht aan  de provinciale adviesraad dierenwelzijn (PAD) te voorzien. “Op die manier heeft de PAD de gelegenheid om een advies uit te brengen  maar worden indieners van een milieuaanvraag ook van bij het begin verplicht stil te staan bij de gevolgen voor dierenwelzijn”, legt gedeputeerde Jean-Paul Peuskens uit. Directe aanleiding is het debat rond een geplande nertsenkwekerij in Bocholt.

GAIA-frontman Michel Vandenbosch deed zijn voorstel om voortaan ook de PAD te betrekken bij milieuvergunningsaanvragen met een duidelijke link naar dierenwelzijn tijdens een overleg met de gedeputeerde van dierenwelzijn vanochtend in het provinciehuis. “Je zou kunnen spreken van een soort dierenwelzijnsrapportering, waarbij dossiers die onder de bevoegdheid Milieu vallen maar ook verband houden met de dierensector, gecommuniceerd worden aan de PAD. Op die manier kan deze deskundige adviesraad de deputatie volledig op de hoogte brengen van de mogelijk schadelijke gevolgen van bepaalde milieuactiviteiten”, aldus Michel Vandenbosch van Gaia.

Gedeputeerde van dierenwelzijn Jean-Paul Peuskens reageert positief: “Aangezien de bestendige deputatie degelijk onderbouwde en goed geargumenteerde beslissingen nastreeft, lijkt het me logisch dat die personen die dagelijks in de dierensector vertoeven de kans krijgen om de deputatie zo volledig mogelijk te informeren over relevante milieuvergunningsdossiers. Op die manier voorkomen we dierenleed, maar zorgen we er ook voor dat indieners van een milieuvergunningsaanvraag tijdig erop gewezen worden als er zich een probleem rond dierenwelzijn stelt. Daar hebben zij zelf ook voordeel bij. Ook mijn collega-gedeputeerde van Leefmilieu Ludwig Vandenhove reageerde op mijn vraag om het PAD adviesrecht te verlenen al positief“.

Michel Vandenbosch feliciteerde het provinciebestuur tenslotte ook met de Limburgse provinciale zwerfkattenaanpak. “Zwerfkatten leiden zelf een dieronwaardig bestaan én berokkenen bovendien heel wat overlast voor de buurt. Eén op twee zwerfkattenkittens sterft binnen het eerste levensjaar aan ziekte of ondervoeding. En mensen ergeren zich aan zwerfkatten die vuilzakken openkrabben en nachtlawaai kunnen veroorzaken. De consequente aanpak, die het provinciebestuur Limburg nu al 10 jaar organiseert helpt dit probleem oplossen. Dat levert winst op voor mens en dier.  “Katteneigenaars die hun huiskat niet preventief laten steriliseren of castreren zijn de voornaamste oorzaak van het zwerfkattenprobleem. Door hen te stimuleren tijdig maatregelen te nemen boeken we in Limburg goede resultaten. Dit moeten we zeker verderzetten”, besluit gedeputeerde Jean-Paul Peuskens.

Zie www.gaia.be.

Zie onder andere ‘België moet nertskwekerijen verbieden!’ van 29 januari 2013 en ‘Geen milieuvergunning voor dierenspeciaalzaak Kameleon in Hasselt’ van 1 maart 2013 op deze website.

  

 

 

 

Tags: