Geen samenaankopen

“Neen, de provincie Limburg gaat geen samenaankopen voor de Limburgers organiseren in het kader van de campagne ‘De Stroomlijners’”, zegt bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove.

Hij stelt hiermee de Limburgse elektrohandelaars gerust.

Samenaankopen voor burgers is voor mij geen taak van de overheid, dus ook niet van het provinciebestuur van Limburg”,  aldus Ludwig Vandenhove.
“Dat moeten organisaties of een aantal burgers samendoen. En dat is precies de bedoeling van het project ‘De Stroomlijners’. Dus dat kan alleen maar voordelig zijn voor de lokale Limburgse middenstand.

Ik geloof dat het lokale niveau en buurten in de toekomst een belangrijke rol meten spelen bij de energievoorziening en alles wat ermee samenhangt.
Dit kan gaan van energiebesparing, technisch/technologisch eenvoudige projecten, zoals houtkanten, die opnieuw ingeschakeld worden voor energievoorziening of participaties in windmolens. Maar er zijn ook de meer geavanceerde projecten, zoals het uitbouwen van intelligente systemen, waardoor meer gedistribueerde opwekking, snelle vraagsturing, hoge energie-efficiëntie en elektrische mobiliteit mogelijk worden.
Rond dit laatste hebben we vorig jaar de wereldautoriteit op dat vlak, Jeremy Rifkin, naar Limburg gehaald.

Samenaankopen en samenaanbestedingen voor openbare besturen vind ik wel een goede zaak.
Ik heb het dan over elektriciteit, gas, verzekeringen, andere vormen van dienstverlening, etc. Daarom onder andere ben ik  precies voor een verregaande samenwerking tussen gemeenten en tegen fusies.”

 

Zie onder andere Moet provincie groepsaankoop van elektro organiseren. www.madeinlimburg.be, 21-01-2015. Sector bang voor groepsaankoop huishoudtoestellen. Het Belang van Limburg, 23-01-2015, p. 14.

Zie ook Amerikaans econoom Jeremy Rifkin bezoekt Limburg van 23-04-2013 en Door energiezuinige gebouwen naar een klimaatneutraal Limburg van 02-04-2014 op deze website.