Geen water laten verloren gaan!

Dat is de bedoeling van een voorstel van reglement van de sp.a fractie in Sint-Truiden.
Het is meer dan ooit en snel nodig als gevolg van de toenemende droogteproblematiek.

"Op heel wat bouwerven gaat er water verloren", zegt fractieleider Gert Stas.
"Door het grondwaterpeil kunstmatig te verlagen of het overtollige water over te pompen (bemalingswater), is het mogelijk de bouwwerken in droge omstandigheden uit te voeren.
Er zijn dringende maatregelen nodig om zo weinig mogelijk water te laten verloren gaan in de strijd tegen de droogte. Vandaar dat het spijtig is dat gemeenteraadsvoorzitter Bert Stippelmans (CD&V) met een drogreden dit dossier als bijkomend punt geweigerd heeft voor de gemeenteraadszitting van maandag 29 juni 2020."

"Hopelijk kan dit voorstel behandeld worden tijdens de gemeenteraadszitting van augustus 2020 en volgt de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid ons als sp.a. De stad Sint-Truiden zou trouwens best werk maken van een globaal plan tegen wateroverlast en droogte (twee keerzijden van dezelfde medaille). Ik heb dit ook al gezegd naar aanleiding van het klimaatplan", aldus gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u het voorstel van toegevoegd punt.