Geen wind mal(k)en of verkopen!

 

SP.a blijft tegen de participatie van de stad Sint-Truiden in het windmolenpark langs de E40.

"Omdat wij tegen windenergie zijn?", aldus fractieleider Marleen Thijs en burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.
"Integendeel, de keuze voor alternatieve of groene energie staat in het verkiezingsprogramma van 2006 van Lijst Burgemeester (sp.a - Groen!).”

 

De echte reden is dat er (voorlopig) geen windmolen(s) op ons grondgebied kom(t)(en) en dat deze groene energie gewoon het net opgaat en dus ook niet ten goede komt van de Truienaar. Met andere woorden, het gaat hier niet om een project van groene energie in of voor Sint-Truiden, wel over een INVESTERINGSPROJECT waarvoor we nu 8,2 miljoen euro moeten gaan lenen over een periode van 10 jaar en waarvan de eerste opbrengsten pas voorzien worden in 2020.

 

 

 

 

 

Een stad moet er zijn met concrete projecten voor de burger, niet om op termijn in projecten te investeren - bijna te speculeren - dat is iets voor de privé-sector!

 

 

Onder impuls van de sp.a wordt er trouwens op diverse beleidsdomeinen een echt duurzaam beleid gevoerd.”, aldus Ludwig Vandenhove, die eveneens de bevoegdheid duurzaam beleid heeft.