Gezond verstand

In de politiek zou telkens de eerste reactie ingegeven moeten worden door gezond verstand.

Heb ik dat altijd gedaan? Neen. Ook dat is eigen aan de politiek.

  • Foto: Marleen Thijs.