Globaal plan aanpak Litlle Cherry Virus

Op donderdag 20 maart 2014 heeft gedeputeerde Ludwig Vandenhove een vergadering samengeroepen in de schoot van de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (hij is hier voorzitter van) omtrent de problematiek van het Little Cherry Virus.
Alle betrokkenen organisaties waren aanwezig.

"Het was een constructieve vergadering.
Op dinsdag 1 april 2014 komt er een vervolgbijeenkomst.", aldus Ludwig Vandenhove.

Hieronder vindt u een korte samenvatting van de gemaakte afspraken.

-Op korte termijn sensibilisering via een folder. Die informatie zal ook geplaatst op diverse websites en verspreid worden via  de gemeentelijke kanalen.

-Laagdrempelig meldpunt: én RLHV, én Proefcentrum Fruitteelt (PCF) vzw. Zo is er het vertrouwen van de gewone burgers  en de landbouw- en milieusector.
Beide instanties engageren zich de aanvragen snel en in onderlinge afspraak te behandelen.

-Vervolgens: opzetten vorming- en sensibiliseringacties (onder andere vzw Centrum voor Duurzaam Groen (CEDUGRO) samen met sectororganisaties).

-In kaart brengen alle hoogstamboomgaarden en beleid trachten uit te tekenen in samenspraak met de gemeenten (evenwicht tussen economisch belang en erfgoed/toerisme).
Zie Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Sint-Truiden uit de beleidsperiode 2001-2006.

-Duidelijke afspraak: zieke bomen moeten weg, kaalkap is uit den boze!

Hieronder vindt u het integrale artikel van Het Belang van Limburg, 22-03-2014, p. 23.

 

Zie onder andere Radio2 Limburg, middagjournaal, 06-03-2014.

Zie ook Little Cherry Virus beredeneerd aanpakken van 14-03-2014 op deze website.