Goed georganiseerd?!

“Ik heb de indruk dat hoe beter je georganiseerd bent, hoe meer werk je hebt en hoe meer problemen je onderkent en je op die manier ook op de hals haalt.
Maar je kan er niets aan doen!"


"Net zoals het moeilijk is voor iemand, die gedesorganiseerd en/of ongeorganiseerd is om zich te organiseren is het even moeilijk voor iemand die goed georganiseerd is om gedesorganiseerd en/of ongeorganiseerd te geraken!”.