Goed initiatief van de Landelijke Gilden

‘Ik pluk geen appels’, ‘Ik kijk uit waar ik fiets’, ‘Ik laat mijn hond niet los’, ‘Ik blijf op het pad’ (1): het zijn de oproepen van de Landelijke Gilden van de Boerenbond (BB) om respect te hebben voor de landbouwers, die hun werk moeten doen en hun inkomen moeten verdienen op het platteland.

De oproep is gericht naar de bevolking, die nu meer gaat wandelen en fietsen op het platteland, lees ook de OPEN ruimte.
Als gevolg van Covid-19, zeker nu we maar beperkt naar het buitenland op verlof kunnen, ontdekken nog meer mensen dat buitengebied
”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Ik steun die oproep volmondig. Maar die geldt niet alleen nu.
Al jaren pleit ik voor dat wederzijds respect en begrip voor alle gebruikers van de OPEN ruimte.
Gezond verstand en de juiste mentaliteit zijn hier de enige oplossing.
Hoe dikwijls heb ik hier niet voor gepleit als burgemeester van Sint-Truiden en als Limburgs gedeputeerde?

Slechts één opmerking: de landbouwsector moet mee het goede voorbeeld geven en ‘de cowboys’ onder hen zelf op hun soms negatief gedrag wijzen (bijvoorbeeld spuitproblematiek, het al dan iet respecteren van de meterstrook, stankoverlast voor de buren, etc.).”  

Moraal van het verhaal? Toon respect op het platteland en hou het voor iedereen plezant! (1)

 

Tags: