Goed voorstel van CDH (1)

Maxime Prévot (voorzitter Centre Démocratique Humaniste-CDH) suggereert een federale regering, die zich hoofdzakelijk met sociaal-economische dossiers zou bezighouden (weliswaar zonder CDH).
Het institutionele zou parallel in een conferentie besproken worden.

Het zijn maar bartsjes, maar het zal eens moeten gebeuren. Bijgevolg een goed voorstel wat mij betreft, temeer omdat het blijkbaar in Wallonië (voorlopig) relatief positief onthaald wordt”, zegt Vlaams parlementslid Ludwig Vandenhove.
“Die institutionele conferentie zou resultaten moeten opleveren tegen de volgende verkiezingen. De burger kan er dus democratisch over oordelen.

De conferentie zou over eventueel verdere federalisering van bevoegdheden handelen, maar tevens over de mogelijke herfederalisering van bevoegdheden. Kortom, hoe kan ons land beter, transparanter en vooral minder ingewikkeld functioneren?

Voor mij, een te onderzoeken piste.
Ik ben benieuwd naar de verdere reacties, niet in het minst van N-VA en PS.

Praktisch en concreet, dat is wat de burger ook verwacht.”

 

Tags: