Graag een globaal Limburgs plan voor dierenasielen in Limburg

“Ik heb er al dikwijls voor gepleit”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger en voormalig gedeputeerde van Dierenwelzijn Ludwig Vandenhove.
“Met de huidige problemen rond het dierenasiel in Lommel blijkt nog maar eens de noodzaak daaraan.

Het doel
De volledige provincie Limburg ‘bedienen’ met gemiddeld dezelfde dienstverlening. Daarom moet er bij prioriteit een oplossing gevonden worden voor de regio Noord-Oost Limburg, waaronder het Maasland.
Limburg heeft hier altijd het voortouw genomen door een gebiedsdekkend concept uit te werken en te financieren. MaarVlaanderen moet hierinook financiële verantwoordelijkheid opnemenBovendien is het voor de Limburgse dierenasielen belangrijk dat de provincies blijven bestaan en dat ze de bevoegdheid dierenwelzijn, aanvullend op Vlaanderen, mogen blijven uitoefenen.
Hopelijk wordt daar aan gedacht bij het nieuwe Vlaams regeerakkoord.

Problemen dierenasiel Lommel
Het nieuwe dierenasiel in Lommel is pas geopend in 2016 met veel subsidies vanuit de provincie Limburg.
De uitbating is toegekend via een concessie aan de vzw Noodasiel Lommel.
Omdat het stadsbestuur niet tevreden was/is hebben zij de concessie stopgezet en eindigt die per 31 december 2019. Maar naast Lommel doen nog 9 andere Limburgse gemeenten een beroep op het dierenasiel in Lommel en betalen ze ervoor (Beringen, Ham, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Heusden-Zolder, Leopoldsburg, Peer, Pelt, Tessenderlo).
Vermits Lommel vrij laat was met hun beslissing, hebben de andere gemeenten niet meer kunnen opzeggen voor de contractueel bepaalde deadline van 30 juni 2019. Gevolg: zij blijven ook volgend jaar nog gebonden aan de vzw Dieren in Nood, ook al kunnen die geen gebruik meer maken van de recent vernieuwde accommodaties in Lommel. Dus een patsituatie.

Oproep gedeputeerde voor Dierenwelzijn
Ik roep de gedeputeerde voor Dierenwelzijn dringend op om een initiatief te nemen om de betrokken gemeenten, die nu een beroep doen op het dierenasiel in Lommel, samen te brengen, zodat ze samen een bepaalde richting kunnen uitgaan.
Met de problemen rond het dierenasiel in Lommel komt nog maar eens de noodzaak voor een globaal Limburgs beleid rond de dierenasielen aan de oppervlakte. Ook hiertoe zou de gedeputeerde het nodige moeten doen.
Ongetwijfeld kunnen goed draaiende dierenasielen, zoals Genk en Sint-Truiden, samen met de Provinciale Adviesraad voor Diernwelzijn (PAD) de gedeputeerde hierin de nodige inhoudelijke en logistieke ondersteuning bieden.”

Hieronder vindt u de artikels die hierover op de website van Het Laatste Nieuws van donderdag 12 en vrijdag 13 september 2019 staan. (1) (2)