Graag snel klimaatbomen in Sint-Truiden!

Het aanbod om in elke Limburgse gemeente klimaatbomen aan te planten, is recent vanuit de stichting Limburg Sterk Merk (LSM) schriftelijk overgemaakt aan alle gemeenten. Dus ook aan de stad Sint-Truiden.

Ik ga ervan uit dat schepen Ingrid Kempeneers (CD&V) haar woord houdt”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.
“In juli heeft ze via ‘Het Laatste Nieuws’ een actieplan ‘Grote Bomen’ aangekondigd, waarbij ook de bevolking en buurtbewoners voorstellen kunnen doen voor bomen.
Met het LSM-project heeft ze een concrete aanzet.

Ik verwacht dat nu snel en praktisch werk gaat gemaakt worden van dat actieplan. Daartoe zullen wel een aantal minimale principes en richtlijnen moeten uitgetekend worden.
Ik hoop dat de CD&V-N-VA-Open Vld-meerderheid hier zo snel mogelijk werk van maakt via het informatieblad, de website en andere inspraakkanalen. Nog meer, ik verwacht een concreet voorstel tijdens de volgende gemeenteraad.”

Gouverneur Herman Reynders, initiatiefnemer van het LSM-bomenplan waar 1 miljoen euro voor voorzien is, schrijft onder andere in de brief naar de Limburgse gemeentebesturen:

“Vanaf 1 september 2019 kunnen de Limburgse steden en gemeenten een subsidie aanvragen bij LSM van 350 euro per boom -mits een gelijkwaardige eigen inbreng- voor het aanplanten van extra bomen in kernen en woongebieden. De gemeenten krijgen hiervoor voldoende tijd om de meest geschikte locaties en boomsoorten uit te kiezen.

Het project is echter meer dan louter een subsidiereglement. LSM doet graag een warme oproep aan alle Limburgers, Limburgse bedrijven en organisaties, Vlaamse diensten in Limburg, provincie- en gemeentebesturen, scholen en alle andere organisaties en verenigingen: plant méér bomen! We vragen daarom graag ook uw medewerking om deze oproep verder te verspreiden binnen uw gemeente en netwerk. Als iedereen een (kleine) inspanning levert wordt het mogelijk om op korte termijn meer dan 100 000 extra bomen te planten in Limburg.”