Gratis openbaar vervoer

"Waarom zouden wij niet kunnen wat in buurland Luxemburg kan?", zegt gemeente- en provincieraadslid Ludwig Vandenhove.

"Voldoende, dus meer, treinen en bussen, en ze gratis maken, verdient een ernstig debat en dat is wat ik wil. Deze maatregel kan wel degelijk mee bijdragen aan de oplossing van de klimaatproblematiek.

Steve Stevaert was misschien, zoals met vele andere voorstellen, te vroeg. Bovendien werd de klemtoon, zeker door de tegenstanders, altijd op het aspect GRATIS gelegd en te weinig op klimaat.

En dan altijd die oneliner 'wie gaat dat betalen?' zonder argumenten?
Ik wil elke voorstel van mij beargumenteren, maar aan dat soort populisten, die gewoon tegen de Socialisten zijn, antwoord ik even populistisch 'er is geld genoeg, alleen is het verkeerd verdeeld'."

Hieronder vindt u het artikel dat hierover op de website van Het Laatste Nieuws staat. (1)

Sp.a wil opnieuw gratis bussen in Limburg: “Steve was te vroeg, maar had eens te meer gelijk”


@ Benoit De Freine Oud-burgemeester Ludwig Vandehove wil opnieuw gratis bussen lanceren.

Ludwig Vandenhove (sp.a) mengt zich in het klimaatdebat tussen ecologisten en ecorealisten, met een idee van wijlen van Steve Stevaert nog wel. Opnieuw gratis bussen door Limburg en wat hem betreft ook door gans Vlaanderen

“De regering in Luxemburg gaat het openbaar vervoer in het land gratis maken. Het land zet in op schonere lucht en het ontwarren van de verkeersknoop. Luxemburg-Stad, de hoofdstad, moet afrekenen met enorme files en verkeerschaos. Daarom worden alle tickets op bussen, treinen en trams vanaf deze zomer afgeschaft. Het openbaar vervoer in Luxemburg was sowieso al niet duur, het was zelfs gratis voor jongeren onder de 20 jaar. Een ticket voor 2 uur kost nu 2 euro, een dagticket slechts 4 euro. De stad zelf heeft 110.000 inwoners, maar er pendelen elke dag 400.000 mensen naar de hoofdstad. Daarnaast moeten de wegen ook nog eens 200.000 werknemers uit België, Frankrijk en Duitsland slikken”, vertelt provincieraadslid Ludwig Vandenhove (sp.a).

“Keigoed idee”

“Waarom zouden wij dat voorbeeld niet volgen in Vlaanderen?”, aldus Vandenhove. “Er moet dringend iets gebeuren qua aanpak van de klimaatproblematiek, dit zou een belangrijke stap kunnen zijn.”  Anuna Dewever, die op het moment dat we haar bellen naast  Greta Thunberg aan het betogen is, reageert alvast enthousiast: “Eindelijk een politicus die het begrepen heeft. Het is gewoon een keigoed idee om openbaar vervoer gratis te maken. Dit is één van de sleutels voor een beter klimaat.”

@Veerle Frissen “Steve was eens te meer visionair met zijn gratis openbaar vervoer.
De man is er niet meer, maar zijn ideeën des te meer”, zegt Ludwig Vandenhove (s.pa)

Gemiste kans

“België en vooral Vlaanderen hebben andermaal een grote kans gemist op de Klimaattop in Warschau. Beschamend noemt woordvoerder van Greenpeace België Joeri Thijs het terecht. Er is dringend nood aan een globale en lange termijnaanpak. Waarom niet gaan naar een Klimaatpact op lange termijn, waar zoveel mogelijk politieke partijen, werkgeversorganisaties, vakbonden en andere maatschappelijke groeperingen zich achter kunnen scharen? Met lange termijn bedoel ik tevens over verkiezingen heen. De klimaatproblematiek treft ons allemaal en is al lang geen (partij-)politiek probleem meer zoals een ander”, zegt Vandenhove.

@BELGA “Een Zweeds meisje van zestien kraakt de tijdsgeest en maakt gratis openbaar vervoer opnieuw bespreekbaar” zegt Vandenhove

Greta Thunberg

“Gratis openbaar vervoer kan daarvan één van de pijlers zijn. De voorwaarde is dan natuurlijk wel dat er voldoende zou geïnvesteerd worden. Gratis openbaar vervoer kan immers maar werken als er een goed openbaar vervoer is. Die investeringen zijn goed voor de economie en kunnen zelfs mee de basis vormen voor een ander macro-economisch model dan het huidige besparingsmodel. ‘Gratis bestaat niet’ werd er gezegd toen wijlen Steve Stevaert de gratis bussen invoerde in Hasselt. Gratis openbaar vervoer in Limburg heeft Greta Thunberg nodig gehad. Steve was misschien te vroeg en de klemtoon werd, zeker door de tegenstanders, altijd op het aspect gratis gelegd en te weinig op klimaat. Een debat hierover kan zeker geen kwaad”, zegt Vandenhove. “Er moeten dan natuurlijk wel bussen en busverbindingen bijkomen in plaats van er af te schaffen, zoals in Limburg. Een Zweeds meisje van zestien kraakt de tijdsgeest en maakt gratis openbaar vervoer bespreekbaar. Het is nog altijd een ernstig en goed politiek en maatschappelijk debat waard , maar inmiddels zijn de klimaatproblematiek en de luchtvervuiling zo sterk toegenomen dat gratis inmiddels een stuk ‘rendabeler’ geworden is voor de toekomstige samenleving.”

 “Wat mij betreft komt gratis openbaar vervoer opnieuw op de agenda. Nog meer: ik vind dat wij hier als sp.a één van de punten voor het verkiezingsprogramma van de Vlaamse verkiezingen van zondag 26 mei moeten van maken. Of Crombez hiervan weet? Geen idee, maar hij zou beter volgen. Het zou een mooi eerbetoon zijn aan wijlen Steve Stevaert”, besluit Vandenhove.