Groene warmte uit ons landschap

In Bocholt zal een eerste pilootproject gerealiseerd worden waarbij een lokale biomassamarkt de plaatselijke scholengroep van warmte zal voorzien.
Gedeputeerde Ludwig Vandenhove liet op woensdag 20 februari 2013 dit project goedkeuren door de bestendige deputatie en in het najaar zal de installatie gebouwd en de coöperatieve opgericht zijn.

In Limburg staan kilometers houtkanten. Houtkanten zijn bomen en struiken die perceelgrenzen afbakenen. Langs wegen, akkers en weilanden doorkruisen deze groene linten het Limburgse landschap. Ze geven onze regio een eigen karakter en zijn bovendien erg belangrijk voor heel wat typische dieren en planten.                            
Kenmerkend aan deze houtkanten is dat ze vroeger om de 7 à 9 jaar gekapt werden. Het geoogste ‘energiehout’ werd gebruikt om bakovens te stoken en broden te bakken. Uit de afgekapte stronken groeiden telkens nieuwe takken en stammen: hakhout. Dit gebruik viel echter stil met de opkomst van steenkool, aardolie en aardgas, waardoor heel wat houtkanten werden verwaarloosd en uitgroeiden tot grote bomenrijen.

Ook vandaag moeten deze houtkanten regelmatig onderhouden worden. Gedeputeerde voor milieu en natuur Ludwig Vandenhove licht toe: “Dit onderhoud kost handenvol geld. Daarom hebben we samen met Regionaal Landschap Lage Kempen en tal van partners het initiatief genomen om opnieuw energiehout uit de houtkanten te gaan oogsten en hiermee gebouwen in de omgeving te verwarmen.” Zo krijgen de houtkanten opnieuw een economische functie.

Dit jaar nog wordt een eerste pilootproject gerealiseerd op de Bocholtse scholencampus Proef- en Vormingscentrum Landbouw (PVL) - Biotechnicum. Een houtsnipperverbrandingsinstallatie zal de scholengebouwen van warmte voorzien via een warmtenet. Lokale landbouwers worden ingeschakeld bij het oogsten van houtkanten in de omgeving. De provincie Limburg ondersteunt dit pilootproject met een subsidie van € 180.000. Met dit geld zal een lokale coöperatie investeren in de aanleg van een warmtenet en een houtsnipperverbrandingsinstallatie op de scholencampus.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove besluit dat dit perfect in zijn oproep voor meer duurzaamheid, milieu en natuur in de verdere economische ontwikkeling van Limburg past.  “Met dit soort maatregelen koppelen we dus duurzaam beleid, groene energie en tewerkstelling aan mekaar. Deze voorstellen kunnen bovendien sterk bijdragen tot Limburg C02-neutrale provincie.” 

Zie 'Biotechnicum krijgt warmte van houtkanten', Het Belang van Limburg, p.45; ‘Houtkanten voorzien  school van warmte’, Het Nieuwsblad, 21 februari 2013, p.27 ; ‘Primeur: school gebruikt hout als biobrandstof’, Het Laatste Nieuws, 21 februari 2013, p.28.

Zie onder andere ‘Aandacht voor duurzaamheid, milieu en natuur in de verdere economische ontwikkeling van Limburg’ van 15 januari 2013 en ‘Limburg, green en clean’ van 30 januari 2013 op deze website.

Tags: