Hamsters: in problemen!

“Het gaat niet goed met de hamsterpopulatie in Vlaanderen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

Wat is Vlaanderen van plan om daaraan te doen?

De slechte situatie van de hamsters is nog maar eens gebleken uit het proefproject in Widooie (Tongeren).
In mijn vorige functies als Limburgs gedeputeerde en als voorzitter van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLHV) vzw heb ik dat project nog mee opgezet.

Het probleem is vooral het gebrek aan voldoende groot en aaneengesloten leefgebied voor de dieren. Dat geldt uiteraard ook in minder of meerdere mate voor andere soorten, bijvoorbeeld akkervogels.
Hierbij zal er een oplossing moeten gezocht worden in samenwerking met de landbouwsector.

Er zal een plan moeten uitgewerkt worden op korte en lange termijn.
Kan hierbij niet bekeken worden hoe dit aangepakt wordt in het Waals gewest en in de buurlanden?

Ik ondervroeg Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) tijdens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie op dinsdag 15 november 2022.
Ja, 15 november, Koningsdag of Dag van Dynastie in België, daar houdt het Vlaams parlement geen rekening. Spijtig!”

Hieronder vindt u de tussenkomsten van Ludwig Vandenhove en de antwoorden van minister Zuhal Demir. (1)