Haspengouwse Plantenwerkgroep (HPW) bestaat al 3 jaar

Op zaterdag 7 november 2015 sloot de HPW het derde werkjaar af in het bezoekerscentrum van het provinciaal domein Nieuwenhoven.

"Dit jaar werkten in totaal 28 enthousiaste personen mee aan het in kaart brengen van de planten, die spontaan in Haspengouw groeien", zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.
"Er werden tussen april en september 2015 15 wandelingen gedaan, samen goed voor 489 verschillende plantensoorten.
25 van deze soorten zijn vrij zeldzaam tot uiterst zeldzaam in Vlaanderen. Geen slecht resultaat dus!".

Alle resultaten zijn te vinden op http://hpw.altervista.org/.

"Heel erg bedankt aan alle vrijwilligers en zeker aan mevrouw Bieke Geukens, die de coördinatie op zich neemt", besluit Ludwig Vandenhove.

Iedereen is welkom.
Plantenkennis is niet vereist om eens mee te lopen, interesse wel!

Zie ook 2de werkjaar Haspengouwse Plantenwerkgroep (HWP) afgesloten van 14-01-2015 op deze website.