Heeft de burger haar/zijn les nu nog niet geleerd?

“De huidige economische crisis is voor mij het teken bij uitstek dat het neo-liberalisme en de vrijemarkteconomie gefaald hebben en doet mij, nog meer dan in het verleden, pleiten voor (opnieuw) meer tussenkomst vanuit de overheid.”, zegt burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove.

“Ik vraag mij alleen maar af of de gemiddelde burger dit zo begrepen heeft.
Wat moet er nog gebeuren vooraleer het geloof in de zogeheten zaligmakende privésector aangetast wordt?", aldus Ludwig Vandenhove.

 

 

 

 

"In die zin was ik bijzonder verrast tijdens de studiedag, ingericht door de V.Z.W. Centrum Politiestudies, op 19 november 2008, met als thema ‘Beheren van de publieke ruimte‘.
In een debat over de verhouding tussen de privésector en de overheid met betrekking tot het veiligheidsgebeuren, moest ik vaststellen dat in deze materie nog heel wat aanwezigen, meestal uit het politielandschap zelf, in mindere of meerdere mate geloven in de privésector.
Begrijpen wie kan!”, zegt Ludwig Vandenhove.

 

 

“Voor alle duidelijkheid: mijn standpunt op dat vlak blijft ongewijzigd: veiligheid is een basistaak van de overheid en de privésector kan hier enkel (beperkt) aanvullend werken!”