In het hoofddoekendebat zijn overhaaste beslissingen niet op hun plaats.

Dat schrijft burgemeester -  federaal volksvertegenwoordiger Ludwig Vandenhove onder andere in het voorwoord van de Campuskrant Tichelrij, die tweemaal per jaar verschijnt.

Hieronder vindt u de integrale tekst van het voorwoord.

 

 

 

 

Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste lezers

 

 

Het schooljaar 2009-2010 is reeds een eind op weg.
De herfstvakantie is al vlakbij.

 

 

Meer dan andere jaren is het begin van het schooljaar gekenmerkt door allerlei aankondigingen dat er in het onderwijs, net zoals in andere beleidsdomeinen, bespaard moet worden.
Los van het gegeven dat de huidige economische crisis voor sommigen blijkbaar het alibi is om te besparen op alles en nog wat, is mijn visie dat onderwijs, toch onze toekomst, de laatste sector is, waar moet worden bespaard. Ik vind het dan ook spijtig dat eventuele besparingsvoorstellen het inhoudelijke van het onderwijsdebat naar achteren geschoven heeft bij het begin van het nieuwe schooljaar.
En ook al ben ik zelf een politicus, het plaatje over besparen van heel wat collega’s op alle beleidsniveaus, ben ik moe gehoord!

 

 

De maand september is beheerst door het hoofddoekendebat.
Inmiddels is de storm wat gaan liggen.
Het gaat over een probleem dat overgewaaid is van Antwerpen, zoals dat nogal eens het geval is met andere dossiers in Vlaanderen.
In het hoofddoekendebat zijn wat mij betreft overhaaste beslissingen niet op hun plaats.
Wij leven in een multiculturele en multireligieuze maatschappij en deze situatie zal nog verder in die richting evolueren en het onderwijssysteem moet zich hieraan aanpassen.
Hier is een fundamenteel maatschappelijk debat op zijn plaats, bijna vergelijkbaar met het Schoolpact dat in 1958 werd afgesloten.
Het is niet met een snelle beslissing, die op dat ogenblik misschien politiek de beste lijkt, dat we dit gegeven gaan aanpakken. Bovendien is dit niet alleen een probleem van het onderwijs van de Vlaamse gemeenschap (GO!) zoals het nu vaak wordt voorgesteld, maar in feite van alle netten, die op de één of andere manier steun van de Vlaamse overheid genieten.
Spijtig genoeg heb ik in die context over het debat nog weinig horen spreken.

 

 

Ook dit jaar zijn er weer heel wat activiteiten op de campus Tichelrij.
We starten met onze eerste causerie van het nieuwe schooljaar op dinsdag 27 oktober 2009 om 20.00 uur (zie pag…) met niemand minder als praatgast professor doctor Christine Van Broeckhoven.
Zij is een internationaal gereputeerd wetenschapper, die vooral op het vlak van onderzoek naar zenuwziektes haar sporen verdiend heeft.
Dat zo iemand bereid is om in het Koninklijk Atheneum een causerie te komen houden, bewijst het niveau van de school.

 

 

Persoonlijk ben ik altijd een voorstander geweest van de campusgedachte en van één leiding voor alle niveaus en alle instellingen, die op een bepaalde campus gevestigd zijn.
Met de huidige hertekeningen, die gebeurd zijn, waarover u verder in dit blad leest, zet de Campus Tichelrij zeker een stap in de goede richting.
Ik ben ervan overtuigd dat het zowel de kwaliteiten van de er gevestigde scholen, als het aantal leerlingen ten goede zal komen.

 

 

Veel leesgenot!

 

 

Ludwig Vandenhove
burgemeester - federaal volksvertegenwoordiger
voorzitter Overkoepelende Vriendenkring Campus Tichelrij