Het was deze week weer zover: wateroverlast!

Sinds januari 2005 kan u op deze website regelmatig een cartoon vinden, die gebaseerd is op een actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenis, waarbij Ludwig Vandenhove zelf betrokken is en/of waarover hij zijn mening geeft.

Cartoonist Dré Mathijs laat zijn verbeelding de vrije loop en zorgt ervoor dat de gebeurtenis wat meer in het oog springt.

Het was deze week weer zover: wateroverlast!

Heel wat gemeenten in Vlaanderen en Limburg hebben deze week weer af te rekenen gekregen met zware wateroverlast.

De reden: zware regenval.

Als burgemeester was ik nauw betrokken bij het beleid om modder- en wateroverlast zoveel mogelijk terug te dringen.
Als stad Sint-Truiden hebben wij daar enorm veel geld in geïnvesteerd. Maar de resultaten mogen er zijn.
Sint-Truiden en de omliggende gemeenten in Haspengouw worden niet voor niets vaak als voorbeeld in Vlaanderen genomen. En het is ook zichtbaar bij elke overstromingsgolf: Sint-Truiden en omstreken worden relatief weinig getroffen in vergelijking met de andere streken in Vlaanderen en Limburg.
Het geeft een goed gevoel om vast te stellen dat de bufferbekkens, de grasstroken, etc. effect hebben.

Als gedeputeerde ben ik eveneens bevoegd voor de waterlopen en dus ook bij eventuele wateroverlast.
Met de herschikking van bevoegdheden binnen Vlaanderen, heeft de provincie Limburg via de herklassering van de waterlopen (1) zelfs meer verantwoordelijken op dat vlak gekregen.
Het onderscheid met burgemeester is dat ik minder op het terrein ben, omdat dit technisch en qua tijdsbesteding niet mogelijk is om op alle plaatsen in Limburg aanwezig te zijn. Vroeger in Sint-Truiden was dit wel het geval.
Dit geldt algemeen voor de politieke functie van burgemeester: tussen de mensen en onder de bevolking, in goede en slechte tijden. Dat is wat mij zo aantrekt in dat mandaat.

Zullen we wateroverlast ooit volledig kunnen vermijden? Neen.
Als gevolg van de klimaatopwarming zullen we er net nog meer mee geconfronteerd worden.
Bij extreme regenval kan  nooit voorkomen worden dat er problemen zullen blijven.

We moeten er echter alles aan doen om de gevolgen voor de bevolking zoveel mogelijk te beperken.
Dit kan door kleine en grote ingrepen. Daartoe zullen jaarlijks de lokale, provinciale en Vlaamse overheden de nodige investeringen moeten blijven doen. Dit is bijvoorbeeld wat ik in Sint-Truiden deed en wat ik nu bij de provincie Limburg doe. Het regelmatig onderhoud van rioleringen en waterlopen is in dat verband ook van groot belang.

Maar er zullen ook fundamentele ingrepen moeten gebeuren, zoals minder beton. En niet tegen 2050, zoals Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvlieghe zegt in het kader van het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. (2)
Ik sta daar meer op de lijn van professor doctor Leo Van Broeck (3) en de Bond Beter Leefmilieu (BBL) (4).

In Sint-Truiden hebben wij indertijd ook zulke structurele maatregelen genomen (bijvoorbeeld geweigerd bouwvergunningen af te leveren in overstromingsgevoelige gebieden, hoewel dit nog niet decretaal verankerd was).

We moeten één zaak beseffen: het klimaat en de natuur zullen we nooit klein krijgen en als we dit trachten te doen via onnatuurlijke maatregelen, krijgen we steeds de weerbots. Een treffend voorbeeld hiervan zijn de talrijke verharde ruilverkavelingswegen.

De bevolking moet zulke wateroverlast, hoe vervelend die ook is, zeker als huizen en kelders onderlopen, trachten te relativeren en zeker niet (weer) onmiddellijk 'op de politiek schieten'. In een aantal gevallen kan die burger immers zelf veel doen om modder- en wateroverlast te beperken (bijvoorbeeld niet asfalteren op eigendom). Bovendien volstaat het om de media te volgen dat het in de omringende landen nog veel erger geweest is en dat het echt een klimaatfenomeen is."  

(1) Provincie Limburg gaat meer waterlopen zelf beheren. www.ludwigvandenhove.be, 03-12-2014.
(2) Schauvliege wil betonstop. De Morgen, 23-05-2016, p. 1 + pp 8 - 9. 
(3) 'Betonstop moet sneller'. De Morgen, 24-05-2016, p. 4.

Zie ook Provincie Limburg zet inspanningen tegen wateroverlast verder van 22-04-2016 en Geld voor aanpak wateroverlast en natuurontwikkeling in Sint-Truiden van 04-02-2016 op deze website.