Initiatief voor de eikelmuis: een goede zaak

Via een provinciaal biodiversiteitsproject in de omgeving van Mettekoven (Heers) is er een initiatief genomen om het leefgebied van de eikelmuis te verbeteren.
Initiatiefnemers: Natuurpunt De Herk Heers, de vzw Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren (RLH), de provincie Limburg en de gemeente Heers. (1)

Mooie actie”, zegt ex-gedeputeerde van Leefmilieu en Groen Ludwig Vandenhove.
Het gaat om één van de biodiversiteitsprojecten, die ik nog goedgekeurd heb.

De eikelmuis gaat achteruit als gevolg van het versnipperde natuurlandschap in Vlaanderen.
Er moeten extra inspanningen geleverd worden om dit nachtdiertje te behouden. Daarom moeten de natuurlijke verbindingselementen versterkt worden, zodat de eikelmuis niet langer geïsoleerd is.
Het natuurgebied ‘De Knoppel’ en het wachtbekken ten Noorden van Mettekoven -habitats- zijn nu ‘eikelmuisvriendelijk’ ingericht.

En wat doe je dan?
Daar nog maar eens gaan wandelen, zoals mijn echtgenote Sonja Schreurs en ikzelf gedaan hebben op zaterdag 12 oktober 2019.

Haspengouw is mooi in alle seizoenen, maar zeker ook in de herfst.
Beseffen we dat altijd als Limburgers en Haspengouwers?
Neen, er zijn nog altijd inwoners, die daarvan moeten overtuigd worden. Bovendien moeten we blijven inzetten op biodiversiteitsacties, zoals nu rond de eikelmuis.

Investeren in BELEVING?
Dat is de nieuwe trend in het beleidsdomein ‘toerisme en vrije tijd’.
Voor mij geen probleem als er financiële middelen genoeg zijn. Maar beleid en geld zijn nu éénmaal een zaak van prioriteiten stellen.
Wij hebben in Limburg regio’s en streken genoeg, die een BELEVING op zich vormen.”