Invoering statiegeld: goed voor de natuur en voor de portemonnee van de burger

Uit een studie van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), in opdracht van  de Vlaamse overheid, blijkt dat  de invoering van statiegeld op blikjes en plastic flessen het zwerfafval in de natuur drastisch kan beperken. Zo zouden de eraan verbonden kosten, hoofdzakelijk ten laste van gemeenten, drastisch verminderen.

"Waar wachten we dan nog op?", vragen Peter Vanvelthoven, voorzitter sp.a Limburg en Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur zich luidop af.
"De Limburgse afvalintercommunale Limburg.net neemt alleszins het voortouw en wij willen dat als sp.a Limburg graag ondersteunen."

Hieronder vindt u het persbericht. 


Zie ook sp.a Limburg: gedeelte van opbrengst statiegeld moet naar gemeenten gaan van 18-05-2015 op deze website.