Kleine dingen

“Kleine dingen voor een provinciebestuur in vergelijking met vele andere, veel duurdere dossiers, maar enorm belangrijk voor de betrokken gemeenten en de betrokken inwoners.”, zegt bevoegd gedeputeerde Ludwig Vandenhove over beslissingen, die genomen worden in het kader van de waterproblematiek.

“Dit is de richting, die we (nog) meer uit moeten als provinciebestuur ter ondersteuning van de Limburgse gemeenten.”

De deputatie besliste op donderdag 2 mei 2013 2 dergelijke dossiers voor Wellen (zie persbericht hieronder) en 1 voor Tessenderlo (aankoop percelen voor de omlegging van de Maasbeek).

Provincie helpt gemeente Wellen bij beheer waterlopen

De deputatie keurde vandaag 2 dossiers goed op voordracht van gedeputeerde van Milieu & Natuur Ludwig Vandenhove die de gemeente Wellen ondersteunen in het onderhoud van hun waterlopen en hun overstromingszones.

Voor de gronden van de overstromingszone aan de vallei van de Kleine Herk aan de Nutstraat in Wellen, die eigendom zijn van de provincie, wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de heer Ronny Cortensis. Ludwig Vandenhove licht toe: “Deze gronden van 3 ha. worden in beheer gegeven aan Ronny Cortensis tot einde 2015. Deze overstromingszone wordt door hem onderhouden door middel van schapenbegrazing. Dit is een goedkopen én duurzame natuurbeheerpraktijk met tal van andere voordelen waaronder landschappelijke meerwaarde en het verspreiden van zaden via de schapenvacht.” 

Ook werd de subsidieaanvraag van de gemeente Wellen voor werken in de Tervoortstraat en de aanleg van wachtbekkens aan de Vloedgracht goedgekeurd voor een totaal van 53.670,65 euro.

Burgemeester Els Robeyns is tevreden. “Zonder de inspanningen van de provincie voor het behoud van ons groen en voor het indijken van natuurrisico’s zoals wateroverlast, kunnen we dit als gemeente niet voorzien. Naast deze financiële ondersteuning hebben zij bovendien vanuit Milieu en Natuur het grote overzicht van welke inspanningen waar nodig zijn.”

Zie ook ‘De Eikenprocessierups blijft een probleem in Limburg’ van 27 maart 2013 en ‘Kleine dingen’ van 4 mei 2013 op deze website.

 

 

 

Tags: